Thứ năm,  20/01/2022

Niêm yết thủ tục hành chính: Chuyển biến ở “một cửa” cấp xã

(LSO) – Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những quy định bắt buộc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã (bộ phận cửa). Trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, nhờ nỗ lực của ngành chức năng và sự chủ động của chính quyền cấp xã, việc niêm yết TTHC đã có những chuyển biến tích cực.

Chúng tôi có mặt tại UBND xã Vân Thủy (huyện Chi Lăng) vào một ngày trung tuần tháng 10. Tại UBND xã, các TTHC thuộc các lĩnh vực như: văn hóa – xã hội, tư pháp – hộ tịch… được niêm yết công khai trên tại vị trí dễ quan sát. Đồng thời, các TTHC của xã và TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa được niêm yết tách biệt, rõ ràng, đúng quy định.

Không chỉ Vân Thủy, xã Yên Trạch (huyện Cao Lộc) cũng có nhiều chuyển biến trong niêm yết TTHC như: thường xuyên cập nhật, làm mới nội dung trong bộ TTHC, các TTHC niêm yết rõ ràng, thuận tiện tra cứu. Anh Hoàng Văn Trà, thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc cho biết: Tôi  nhiều lần đến UBND xã làm TTHC và thường chủ động tra cứu nội dung TTHC trên bảng niêm yết ở bộ phận một cửa xã. Tôi thấy việc niêm yết như thế này dễ xem, rất thuận tiện.

Công chức Bộ phận một cửa xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc kiểm tra, rà soát các TTHC

Trên đây chỉ là 2 trong nhiều xã đã có những thay đổi tích cực trong việc niêm yết TTHC. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Từ năm 2016 trở về trước, việc niêm yết TTHC tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở UBND cấp xã còn nhiều nhiều hạn chế như: niêm yết chưa đúng cách, không niêm yết đầy đủ nội dung, nhiều TTHC còn lộn xộn, vị trí niêm yết chưa phù hợp, gây khó khăn cho người dân.

Để khắc phục hạn chế,  hằng năm, ngành chức năng tỉnh thực hiện đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tập huấn và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, năm 2019, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với 4 xã thuộc 4 huyện (Cao Lộc, Bình Gia, Đình Lập, Văn Lãng) trên địa bàn. Trong đó, có nội dung kiểm tra niêm yết TTHC. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn UBND các xã niêm yết đầy đủ nội dung TTHC, loại bỏ những quyết định cũ và thay vào những nội dung mới có hiệu lực. Dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ kiểm tra 3 xã thuộc các huyện: Bắc Sơn, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn.

Cùng với đó, mỗi năm, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức từ 2 lớp tập huấn trở lên về công tác cải cách TTHC, trong đó nội dung như: giải quyết TTHC, niêm yết TTHC tại cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và cấp xã cho tất cả các công chức, cán bộ đầu mối thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên gửi văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về giải quyết TTHC, hướng dẫn niêm yết TTHC đến tất cả cả cơ quan đơn vị.

Tại cấp xã, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện về công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại đơn vị, UBND các xã đã quan tâm, chỉ đạo và bố trí công chức, cán bộ đầu mối phối hợp thực hiện niêm yết công khai các TTHC. Ông Hoàng Trung Triều, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch (huyện Cao Lộc) cho biết: Hằng năm, UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn, cán bộ thực hiện TTHC rà soát, đánh giá các TTHC, thường xuyên cập nhật các công văn, quyết định của UBND tỉnh về cải cách TTHC nhằm kịp thời thay đổi nội dung, niêm yết mới các TTHC tại xã. UBND xã cũng trang bị 4 bảng để niêm yết đầy đủ TTHC ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

Nhờ thực hiện các giải pháp trên, đến nay, việc niêm yết TTHC cấp xã đã có những chuyển biến tích cực, 100% UBND cấp xã đã thực hiện việc niêm yết TTHC tại trụ sở  và bộ phận một cửa cấp xã. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu cho biết thêm: Thời gian tới, để việc niêm yết TTHC được thực hiện có hiệu quả hơn nữa, các công chức chuyên môn cần tiếp tục phối hợp  chặt chẽ với cán bộ đầu mối tích cực tham mưu cho UBND cấp xã về thực hiện niêm yết TTHC và căn cứ vào hướng dẫn để thực hiện niêm yết đúng quy định.

Thực hiện niêm yết các TTHC tại các cơ quan, đơn vị là hình thức công khai bắt buộc góp phần minh bạch, công khai quy trình giải quyết TTHC cho người dân biết, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước.
THÙY DUNG