Thứ bảy,  18/09/2021

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020

LSO-Sáng 29/10/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2030.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện Vụ CCHC, Bộ Nội Vụ.

Trong giai đoạn 2011 – 2020, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả. Theo đó, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) từng bước được nâng cao, tỷ lệ hồ sơ TTHC trả đúng và sớm hạn cho cá nhân, tổ chức hàng năm đạt trên 98%; 100% TTHC được niêm yết công khai; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 33% (593/1.790 TTHC), là 1 trong 7 tỉnh đạt chỉ tiêu sớm nhất trong cả nước về số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai đồng bộ, toàn tỉnh đã giảm 103 đơn vị, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập; tỷ lệ tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính đạt 13,13% (giảm 315 người) và trong các đơn vị sự nghiệp đạt 7,72% (giảm 1.876 người).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được đầu tư nâng cấp, kết nối thông suốt từ tỉnh đến cấp huyện, xã. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm quản lý công việc. Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được triển khai tại 240 đơn vị cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020 còn một số tồn tại, hạn chế như: thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự sát sao, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ; một số cơ chế, chính sách vẫn còn tình trạng chồng chéo, gây khó khăn khi triển khai; TTHC trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, một số nội dung cải cách TTHC chưa đạt hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu…

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành, UBND các cấp,.. đã trình bày tham luận các nội dung liên quan tới công tác CCHC như: cải cách thể chế; cải cách TTHC; hiện đại hóa hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước; thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh yêu cầu: Trong giai đoạn tới các cấp, ngành của tỉnh cần tiếp tục kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, trước hết là các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung những quy định chồng chéo, không còn phù hợp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức, bố trí, sử dụng, đào tạo đúng chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản về CCHC; người đứng đầu cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài, đồng thời cử cán bộ có năng lực, trình độ, trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020

Nhân dịp này, có 28 tập thể, 16 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2020.

HOÀNG HIẾU – THÙY DUNG