Thứ tư,  22/09/2021

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp

LSO-Hôm nay (3/11), Đoàn kiểm tra của Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Sở Tư pháp.

Đoàn đã kiểm tra các nội dung gồm: công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các quy định tại bộ phận một cửa; kiểm tra thành phần hồ sơ giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực: lý lịch tư pháp, quốc tịch, trợ giúp pháp lý; kiểm tra việc thực hiện triển khai và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Từ năm 2019 đến nay, Sở Tư pháp đã ban hành đầy đủ, đúng quy định các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn chiếm hơn 97%; thời hạn giải quyết TTHC được cắt giảm đạt tỷ lệ hơn 30%; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các TTHC thuộc thẩm quyết giải quyết của Sở Tư pháp ở cả 3 cấp;…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế và định hướng một số giải pháp khắc phục trong công tác cải cách TTHC của Sở Tư pháp. Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp đã giải trình, làm rõ các vấn đề thành viên đoàn chất vấn và khẳng định sẽ tiếp thu, khắc phục trong thời gian tới.


Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh,
trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Thời gian tới, Sở Tư pháp cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cải cách hành chính, cải cách TTHC đối với các phòng, ban, đơn vị; thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân; tiếp tục có giải pháp cụ thể giải quyết tình trạng chậm, muộn trong giải quyết hồ sơ TTHC, đặc biệt đối với lĩnh vực lý lịch tư pháp…


Các đại biểu tham gia buổi kiểm tra

Theo  kế hoạch, từ nay đến hết ngày 10/11/2020, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kiểm soát, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 3 sở (Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội) và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

HOÀNG HIẾU