Thứ tư,  22/09/2021

Yên Thịnh: Xây dựng hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện”

(LSO) – Thực hiện Đề án số 01 ngày 24/4/2019 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn về xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện” cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh, Huyện ủy Hữu Lũng lựa chọn xã Yên Thịnh là đơn vị điểm để triển khai thực hiện. Sau hơn 1 năm thực hiện, mô hình bước đầu đã có hiệu quả, chính quyền đã phục vụ tốt tổ chức, cá nhân.

Ông Hoàng Trung Tá, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh cho biết: Để mô hình được triển khai hiệu quả, Đảng ủy, UBND xã Yên Thịnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của việc xây dựng mô hình. UBND xã đã xây dựng, lắp đặt bảng khẩu hiệu “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn), 4 luôn (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu và luôn giúp đỡ), 3 thể hiện (tôn trọng, văn minh, gần gũi) tại bộ phận một cửa xã. Cùng đó chuẩn bị sẵn các mẫu: thư xin lỗi, thư cảm ơn tổ chức và cá nhân; lắp đặt bảng niêm yết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết; công khai số điện thoại của đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tại bộ phận tiếp công dân, nhà văn hóa các thôn và bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc để cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh công việc…

UBND xã Yên thịnh niêm yết các thủ tục hành chính tại trụ sở xã

Điểm nổi bật trong quá trình hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” là UBND xã chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về văn minh, văn hoá công sở, trang phục làm việc, chú trọng nâng cao tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức… Qua đó,   cán bộ, công chức gần gũi, nhẹ nhàng, lịch sự khi tiếp xúc, giao tiếp với Nhân dân. Trụ sở cơ quan, các phòng làm việc đảm bảo sạch sẽ. Để xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chính quyền xã luôn quan tâm lắng nghe, chia sẻ các vấn đề bức xúc, nguyện vọng và giải đáp kịp thời những thắc mắc của tổ chức, cá nhân. Tổ chức và cá nhân trên địa bàn được tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền, công sở như: phản ánh, góp ý, đề nghị về cách thức, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức…

Nhờ thực hiện tốt các nội dung của mô hình mà chất lượng giải quyết công việc của chính quyền xã đạt kết quả tích cực. Chỉ riêng 9 tháng năm 2020, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả đúng và sớm hạn 100% (2.772/2.772) hồ sơ TTHC; tiếp 18 lượt công dân, tiếp nhận 6 đơn thư và các đơn đều được giải quyết kịp thời. Những việc làm, kết quả này đã tạo ấn tượng tốt đối với mỗi tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ, giao dịch. Bà Mè Thị Kiến, thôn Gò Mãm, xã Yên Thịnh cho biết: Tôi thường xuyên đến UBND xã giải quyết công việc. Thời gian gần đây, tôi thấy UBND xã đã niêm yết  TTHC rõ ràng, dễ hiểu cho người dân; cán bộ xã làm việc tận tình, thân thiện, tôi rất phấn khởi.

Cuối năm 2019, UBND xã Yên Thịnh đã xây dựng phiếu khảo sát, tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với kết quả giải quyết công việc, TTHC, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức với 5 mức độ. Kết quả: đối với 489 mẫu phiếu khảo sát đã phát thì mức độ rất hài lòng đạt 5,8%; hài lòng đạt 72,2%; bình thường đạt 20,5%, không hài lòng chiếm 1,3%, rất không hài lòng chiếm 0,08%.

Ông Trần Văn Ba, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hữu Lũng cho biết: Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình điểm “Chính quyền thân thiện” tại xã Yên Thịnh, bước đầu ghi nhận đã có những chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao được nhận thức và ý thức trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức của xã thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC, giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và quan tâm giải quyết kịp thời khiếu nại, thắc mắc của Nhân dân.

Những kết quả bước đầu tại xã Yên Thịnh sẽ là tiền đề để Huyện ủy Hữu Lũng tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện” trong thời gian tới nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

HOÀNG HỒNG - NGUYỄN NHIÊN