Thứ ba,  05/07/2022

Thí điểm bưu điện tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính: Hiệu quả bước đầu

(LSO) – Năm 2020, Bưu điện tỉnh thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thay thế công chức thuộc 6 sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (PVHCC). Với nhiều giải pháp tích cực, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt nội dung trên, đem lại hiệu quả bước đầu, góp phần tiết kiệm nhân lực, chi phí cho các cơ quan Nhà nước.

Ngày 11/9/2020, UBND tỉnh ra Quyết định số 1778/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho Bưu điện tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh. Theo đó, kể từ ngày 1/10/2020, Bưu điện tỉnh thay thế công chức của 6 sở, ban, ngành gồm: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Nhân viên Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ TTHC cho người dân tại Trung tâm PVHCC tỉnh

Việc thí điểm này nhằm góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở chỗ góp phần kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; xã hội hóa các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các TTHC tại cơ quan hành chính Nhà nước.

Tính đến nay, sau hơn 4 tháng triển khai, nhân viên bưu điện đã  tiếp nhận 152 hồ sơ TTHC (123 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, 29 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và một cửa điện tử và chuyển trả kết quả giải quyết 116 hồ sơ TTHC của các đơn vị được thí điểm. Ông Bùi Đức Trung, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh cho biết: Việc thí điểm này đã góp phần giảm số lượng nhân lực của 6 sở, ban, ngành từ 12 công chức xuống còn 2 nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, cơ sở vật chất như: máy tính, bàn ghế làm việc… tại trung tâm cũng giảm xuống góp phần tiết kiệm chi phí, nhân lực cho các sở, ngành.

Để có được hiệu quả bước đầu như vậy, ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh ban hành, Bưu điện tỉnh đã triển khai, có nhiều việc làm tích cực nhằm thực hiện tốt các nội dung thí điểm. Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Trên cơ sở các điều kiện (vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc như: máy tính, bàn ghế làm việc…) đã được Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm PVHCC chuẩn bị sẵn, Bưu điện đã chuẩn bị kỹ lượng về nhân sự thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, đơn vị đã bố trí 2 nhân viên có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện việc giao dịch hồ sơ TTHC. Trước khi nhận nhiệm vụ, Bưu điện tỉnh đã cử nhân viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức và lớp bồi dưỡng quy cách ứng xử với người dân ở bộ phận “một cửa” do Trung tâm PVHCC tỉnh tổ chức.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm PVHCC, nhân viên bưu điện đã thực hiện đúng những nội dung được các sở, ban, ngành bàn giao và vận dụng  kiến thức đã được tập huấn, bồi dưỡng, kết hợp với văn hóa doanh nghiệp của bưu điện để phục vụ người dân, tổ chức với trách nhiệm cao nhất. Bà Phạm Thị Thanh Xuân cho biết thêm: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm PVHCC tỉnh thực hiện tốt hơn nữa việc thí điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Để tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong công cuộc cải cách TTHC nói riêng, cải cách hành chính nói chung, Bưu điện tỉnh mong muốn thời gian tới, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát TTHC để đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh mở rộng phạm vi đơn vị, số lượng TTHC và cho phép Bưu điện tỉnh tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC ngoài 6 sở, ngành đã thực hiện.

Có thể nói, việc thí điểm chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho Bưu điện tỉnh bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần tiết kiệm chi phí, nhân lực cho các sở, ban, ngành. Qua đó đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt cải cách TTHC nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

HOÀNG HIẾU