Thứ hai,  04/07/2022

Cục Thống kê: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công việc

– Những năm qua, Cục Thống kê tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều tra, thống kê và quản lý hành chính. Qua đó, công việc được xử lý nhanh chóng, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, góp phần nâng cao chất lượng công việc. Nhờ đó, hằng năm, đơn vị đều được Tổng Cục Thống kê đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

Phòng Thống kê Kinh tế là một trong các phòng chuyên môn của Cục Thống kê tỉnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào xử lý công việc. Phòng đang triển khai 12 phần mềm phục vụ chuyên môn, trong đó, có 3 phần mềm để thu thập dữ liệu đầu vào được thực hiện trực tiếp bằng thiết bị điện tử thông minh CAPI (Ca-Pi); 100% công tác điều tra về kinh tế đều được tổng hợp số liệu trên các phần mềm do Tổng cục Thống kê cung cấp. Ngoài ra, mỗi công chức của phòng đều được trang bị 1 máy tính có cấu hình cao phục vụ quá trình làm việc.

Cán bộ Phòng Thống kê Kinh tế, Cục Thống kê tỉnh xử lý công việc trên phần mềm nhập tin – tổng hợp lĩnh vực thương mại

Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Phòng Thống kê Kinh tế cho biết: Việc áp dụng các phần mềm vào công việc chuyên môn đã đem lại rất nhiều lợi ích. Nhờ đó, việc thu thập thông tin đã chuyển dần từ phiếu giấy sang sử dụng phiếu điều tra điện tử, mỗi năm tiết kiệm hơn 60% lượng giấy in cho cơ quan. Ngoài ra, trước đây, khi chưa có các phần mềm, việc tổng hợp số liệu mất thời gian khoảng 1đến 2 ngày nhưng từ khi có phần mềm thì chỉ mất mấy phút là xong.

Không riêng Phòng Thống kê Kinh tế mà các phòng chuyên môn khác thuộc Cục Thống kê tỉnh đều triển khai mạnh mẽ  công nghệ thông tin vào xử lý công việc. Với vai trò là đơn vị ngành dọc trung ương, chuyên thống kê, phân tích tình hình kinh tế – xã hội cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền tỉnh, thời gian qua, Cục Thống kê đã triển khai nhiều biện pháp trong toàn ngành nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, hằng năm, cục đã tăng cường ứng dụng các phần mềm phục vụ điều tra thống kê giúp giảm thêm gánh nặng tài chính cho ngân sách Nhà nước. Từ năm 2020 đến tháng 4/2021, cục đã ứng dụng hiệu quả 25 phần mềm. Trong công tác quản lý hành chính, Cục Thống kê đã khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý nhân sự và lưu trữ hồ sơ cán bộ công chức cùng một số phần mềm quản lý công việc, báo cáo dùng chung với tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bên cạnh đó, Cục Thống kê còn trang bị 89 máy tính trong toàn ngành, thường xuyên nâng cấp để phục vụ vào công tác điều tra, thống kê; trang bị, duy trì hệ thống phòng họp trực tuyến bằng nguồn ngân sách của Tổng cục cấp hằng năm (Cục Thống kê: 600 triệu đồng/tháng; chi cục thống kê các huyện, thành phố: 170 triệu đồng/tháng); thành lập trang Web và ban quản trị trang gồm 9 thành viên do cục trưởng làm trưởng ban. Ngoài ra, trung bình mỗi năm, cục phân công khoảng 500 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, sử dụng các phần mềm chuyên ngành do tổng cục tổ chức.

Nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều tra thống kê, các cuộc điều tra của Cục Thống kê trên nhiều lĩnh vực đều được thực hiện dễ dàng bằng phương pháp điều tra trực tuyến, đảm bảo theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra. Chỉ riêng năm 2020, cục đã tổ chức điều tra được trên 30 cuộc điều tra. Đặc biệt, do việc thống kê, điều tra đều được xử lý trên các phần mềm nên mỗi năm, cục đã tiết kiệm được hơn 24 triệu đồng cho việc mua giấy in, văn phòng phẩm. Qua đó, chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê được đổi mới và nâng lên.

Ông Trần Lê Tuân, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết: Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng công việc, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức của ngành về lợi ích của ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại Cục Thống kê tỉnh đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, thống kê. Tin tưởng rằng, với những giải pháp tích cực trong những giai đoạn tiếp theo, cục sẽ là đơn vị ngành dọc đi đầu trong công tác cải cách hành chính của tỉnh.

HOÀNG HIẾU