Thứ bảy,  18/09/2021

Lạng Sơn tăng 6 bậc xếp hạng chỉ số PAR INDEX và 7 bậc xếp hạng chỉ số SIPAS năm 2020

– Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 (SIPAS) diễn ra chiều nay (24/6) tại Hà Nội do Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổ chức.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố của tỉnh.

Theo kết quả công bố tại hội nghị, chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục tập trung vào 2 nhóm điểm: nhóm đạt kết quả trên 90%, bao gồm 3 đơn vị (Ngân hàng Nhà nước; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp); nhóm đạt kết quả từ trên 80% đến dưới 90% gồm 14 đơn vị. Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 87,56%, tăng 1,93% so với năm 2019 (chỉ đạt 85,63%). Năm 2020, tiếp tục không có bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 80%. So sánh kết quả giữa năm 2019 và 2020 thì có 15/17 bộ đạt Chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2019.

Chỉ số CCHC năm 2020 của các tỉnh, thành phố được phân thành 3 nhóm: nhóm A đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên có 2 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng); nhóm B đạt kết quả chỉ số từ 80% – dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố (trong đó có Lạng Sơn); nhóm C đạt kết quả chỉ số từ 70% – dưới 80%, gồm 5 tỉnh, thành phố.

Theo đánh giá, chỉ số CCHC năm 2020 có giá trị trung bình là 83,72%, cao hơn 2,57% so với giá trị trung bình năm 2019 (đạt 81,15%) và đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây.

Đối với kết quả chỉ số SIPAS, năm 2020, 85,48% người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ chung của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tăng 1,03% so với năm 2019. Kết quả cho thấy: năm 2020 có sự chênh lệch nhỏ về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức giữa các loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó, các tỉnh thuộc loại thành phố trực thuộc Trung ương có mức hài lòng trung bình cao nhất với giá trị 86,89% và các tỉnh thuộc loại thành phố đặc biệt trực thuộc trung ương có mức hài lòng trung bình thấp nhất với giá trị 84,45%.

Theo báo cáo công bố, chỉ số tổng hợp CCHC của tỉnh Lạng Sơn là 83,80, xếp thứ 36/63, tăng 6 bậc so với năm 2019, trong đó có một số tiêu chí tăng điểm như tiêu chí hiện đại hóa hành chính đạt 12,94 điểm, tăng 3,4 điểm so với năm 2019; tiêu chí cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 9,9 điểm, tăng 0,83 điểm so với năm 2019… Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là 83,97%, xếp thứ 39/63, tăng 7 bậc so với năm 2019.

Tại hội nghị, đại biểu một số bộ, ngành, địa phương đã trình bày  tham luận về các vấn đề như: kinh nghiệm trong thực hiện công tác CCHC; đẩy mạnh giải quyết TTHC trực tuyến, sử dụng các công cụ số phục vụ CCHC; hiệu quả việc thực hiện chính quyền điện tử và thực hành đô thị thông minh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận cố gắng của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc xác định chỉ số PAR INDEX và SIPAS năm 2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC cũng như khắc phục những tồn tại, bất cập, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương cần có giải pháp tối ưu tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai các nội dung công tác CCHC như tiếp tục hoàn thiện thể chế, kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, rà soát đơn giản hóa các TTHC gắn với doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, tăng cường xây dựng chính quyền điện tử.

Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu và phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan và các địa phương thực hiện các tiêu chí, chỉ số CCHC năm 2021 phù hợp với chương trình CCHC trong giai đoạn tiếp theo.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu chỉ đạo sau khi kết thúc hội nghị

Sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thống nhất rà soát, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và có phương án nâng cao các chỉ số thấp điểm.

Đồng chí giao Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục các chỉ số thành phần CCHC đạt thấp.

HOÀNG HIẾU – HOÀNG NHƯ