Thứ ba,  24/05/2022

Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân

– Giai đoạn 2017 – 2020, các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể đẩy mạnh rà soát đơn giản hóa TTHC. Qua đó, từng bước loại bỏ các thủ TTHC rườm rà, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Là một trong những sở, ngành thực hiện tốt công tác đơn giản hóa TTHC, từ năm 2017 đến năm 2020, Sở Công Thương đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 2 quyết định phê duyệt đơn giản hóa 22 TTHC thuộc 11 lĩnh vực (khoa học công nghệ, dầu khí, thuốc lá, an toàn thực phẩm, năng lượng…). Qua đây giúp tiết kiệm gần 27 triệu đồng chi phí tuân thủ trong 1 năm cho tổ chức, cá nhân nếu thực hiện TTHC.

Công chức Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ TTHC của người dân tại Trung tâm PVHCC tỉnh

Ông Liễu Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Ngay sau khi Đề án cải cách TTHC năm 2020 của tỉnh triển khai, 2 năm qua, sở đã ban hành kế hoạch (hằng năm) rà soát, đánh giá TTHC, qua đó, lựa chọn những TTHC rườm rà, bất cập đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đơn giản hóa. Sở cũng đã quan tâm bố trí công chức ở các phòng chuyên môn, văn phòng có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm để thực hiện rà soát TTHC.

Tại cấp huyện, thời gian qua, công tác đơn giản hóa TTHC cũng được chú trọng đẩy mạnh. Đơn cử như UBND huyện Cao Lộc, từ năm 2017 đến năm 2020 đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát 154 TTHC (100 TTHC cấp huyện, 54 TTHC cấp xã) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đơn giản hóa. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 3 quyết định phê duyệt đơn giản hóa đối với 3 TTHC thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tư pháp, nội vụ, giúp tiết kiệm gần 700.000 đồng/năm cho người thực hiện TTHC.

Không riêng Sở Công Thương và huyện Cao Lộc, thời gian qua, việc đơn giản hóa TTHC đã được UBND tỉnh đẩy mạnh triển khai. Giai đoạn 2017 – 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 35 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa đối với 156/239 TTHC cấp tỉnh, huyện, xã, giúp tiết kiệm gần 540 triệu đồng chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, cá nhân/năm, đạt tỷ lệ 11,64% (vượt kế hoạch 1,64%). Trong đó, tập trung đơn giản hóa các TTHC thừa thành phần hồ sơ, thiếu mẫu đơn, có thời hạn giải quyết dài ngày… Trong đó, một số cơ quan, đơn vị có phương án đơn giản hoá đã được các cơ quan Trung ương ghi nhận để xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về TTHC.

Công chức đầu mối Văn phòng UBND huyện Cao Lộc thực hiện rà soát đề xuất đơn giản hóa TTHC

Để có được kết quả tích cực trên, hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, trong đó yêu cầu cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ TTHC. Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Văn phòng đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, đề xuất đơn giản hóa các TTHC phù hợp, tập trung đơn giản hóa các TTHC thừa thành phần hồ sơ, thiếu mẫu đơn, thời hạn giải quyết dài ngày… Hơn 3 năm qua, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã chủ trì tổ chức 4 lớp tập huấn cho 360 lượt cán bộ đầu mối TTHC cấp tỉnh, huyện về nghiệp vụ đơn giản hóa TTHC…

Các phương án đơn giản hóa TTHC được thông qua đã góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan hành chính Nhà nước, giảm tối đa chi phí thực hiện TTHC cho người dân. Bà Hoàng Thị Quyên, thôn Bản Lành, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc cho biết: Tôi có nhu cầu xin chứng thực giấy khai sinh phục vụ giải quyết công việc gia đình nên tôi đến bộ phận “một cửa” UBND xã Hòa Cư để nộp hồ sơ. Khi đến đây, tôi thấy thời gian giải quyết rất nhanh, cán bộ tư pháp – hộ tịch hướng dẫn nhiệt tình, lệ phí thu hợp lý nên tôi rất hài lòng.

Với những giải pháp tích cực, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã và đang từng bước nỗ lực đơn giản hóa các TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân.

“Thời gian tới, chúng tôi tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng rà soát, đánh giá TTHC ngay từ khâu lựa chọn TTHC, lĩnh vực TTHC, tiếp tục đề xuất, kiến nghị đơn giản hoá TTHC theo hướng cắt giảm tối đa chi phí, thời gian thực hiện TTHC. Trước mắt, trong tháng 7/2021, chúng tôi sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn 3 cấp về công tác đơn giản hóa TTHC, góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ công chức đầu mối”.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

HOÀNG HIẾU