Thứ tư,  06/07/2022

Bình Gia: Chú trọng khắc phục hạn chế cải cách thủ tục hành chính

– Năm 2021, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa huyện Bình Gia có hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của đơn vị. Trước thực tế đó, năm 2022, UBND huyện đã tập trung, triển khai các biện pháp, quyết tâm khắc phục hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng công tác CCHC, cải cách TTHC trên địa bàn huyện.

Theo công bố chỉ số CCHC năm 2021 của UBND tỉnh, UBND huyện Bình Gia đạt 85,54 điểm, xếp vị trí thứ 10/11 huyện, thành phố, trong đó, chỉ số thành phần cải cách TTHC chỉ đạt 18/20,5 điểm, giảm 0,5 điểm và giảm 4 bậc so với năm 2020. Được biết, nội dung này bị giảm điểm là do một số UBND cấp xã chưa thực hiện niêm yết công khai TTHC và các quy định về TTHC đúng quy định; kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của UBND huyện hằng quý chưa đạt loại xuất sắc, mới chỉ đạt loại tốt. Bên cạnh đó, công tác cải cách TTHC tại một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác chỉ đạo, điều hành chưa tốt; công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, chưa tuyên truyền sâu rộng đến cá nhân, tổ chức…

Với quyết tâm tạo sự chuyển biến trong công tác cải cách TTHC, ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện Bình Gia đã có nhiều giải pháp tích cực. Ông Lèo Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhằm khắc phục hạn chế trong công tác cải cách TTHC, ngay từ đầu năm 2022, chúng tôi đã ban hành kế hoạch tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, cơ chế “4 tại chỗ” trong giải quyết TTHC; lựa chọn, đề xuất TTHC để xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá trình cấp trên xem xét cắt giảm thời hạn giải quyết; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao chỉ số CCHC trên địa bàn huyện năm 2022, trong đó, có chỉ số thành phần cải cách TTHC… Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung, nhiệm vụ, chương trình công tác cải cách TTHC, CCHC.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn có liên quan và UBND cấp xã đã niêm yết, công khai TTHC và các quy định TTHC theo đúng yêu cầu, tạo thuận tiện giúp người dân tra cứu khi đến giao dịch. Các cơ quan, đơn vị hành chính của huyện đã triển khai mạnh mẽ việc rà soát, đánh giá TTHC trình phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết; tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo đội ngũ công chức tại bộ phận “một cửa” hướng dẫn trực tiếp người dân cách lập tài khoản nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh. Kết quả, đến nay, 100% UBND cấp xã đã niêm yết công khai TTHC và các quy định về TTHC đảm bảo đúng quy định.

Ông Hoàng Văn Ấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mông Ân cho biết: Thời gian qua, công tác cải cách TTHC trên địa bàn xã còn nhiều hạn chế như: bảng niêm yết, công khai TTHC chưa đúng quy định, mục nát, cũ hỏng; chưa có hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp… nên đã ảnh hưởng tới kết quả chung của huyện. Để khắc phục, chúng tôi chỉ đạo bộ phận văn phòng xã thay thế các tờ thủ tục cũ hỏng mục nát, đồng thời, gỡ bỏ, thay mới các thủ tục đã hết hiệu lực trên bảng niêm yết. Yêu cầu đội ngũ công chức “một cửa” đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến…

Cùng với thực hiện niêm yết đúng quy định, các cơ quan, đơn vị hành chính trong huyện đã hoàn thành công tác rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 đảm bảo đúng yêu cầu đặt ra. Đến nay, toàn huyện đã rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết 37 TTHC từ 600 ngày xuống 396 ngày, giảm 204 ngày, đạt tỷ lệ 34%, vượt kế hoạch 4%. Đặc biệt, chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 324 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, nhờ đó, Bình Gia được xếp hạng thứ 5/11 huyện, thành phố về số lượng hồ sơ trực tuyến theo thống kê hàng tuần của UBND tỉnh.

 Có thể nói, cải cách TTHC là một trong 8 tiêu chí quan trọng khi đánh giá chỉ số CCHC của UBND cấp huyện. Tin tưởng rằng, bằng sự tập trung ngay từ đầu năm, thời gian tới, UBND huyện Bình Gia sẽ có sự thăng hạng, vươn lên đứng vị trí cao trong xếp hạng chỉ số thành phần cải cách TTHC nói riêng và chỉ số CCHC nói chung. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC trên địa bàn.

HOÀNG HIẾU