Thứ ba,  28/03/2023

Kiểm tra công tác kiểm soát cải cách thủ tục hành chính tại huyện Văn Lãng


Thành viên đoàn kiểm tra niêm yết thủ tục hành chính
tại Bộ phận “một cửa” UBND xã Thanh Long

– Sáng 21/10, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Văn Lãng.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính như: công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiến độ, kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính; việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính; công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh; tình hình, kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc ghi chép sổ sách, các mẫu phiếu; việc thực hiện quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; kiểm tra hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc một số lĩnh vực: thi đua khen thưởng; đất đai; văn hóa… tại UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Thanh Long.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Từ đầu năm 2021 đến hết tháng 9/2022, 2 đơn vị đã ban hành đầy đủ, đúng quy định các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết cơ bản đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 99%; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, nhân lực làm việc tại Bộ phận “một cửa” đúng quy định; bố trí kinh phí đầy đủ trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là huyện duy nhất bố trí kinh phí thực hiện công tác này cho cấp xã; công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính triển khai theo kế hoạch…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính của UBND xã Thanh Long và UBND huyện Văn Lãng như: công tác chỉ đạo điều hành triển khai kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính còn một số nội dung chưa thực sự sát sao; niêm yết, công khai thủ tục hành chính chưa đảm bảo yêu cầu, thiếu nhiều thủ tục hành chính; một số hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện không đúng quy định; tỷ lệ, tiến độ số hóa thủ tục hành chính chưa đảm bảo; tỷ lệ cập nhật, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đạt thấp…


Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh làm việc tại UBND huyện Văn
Lãng

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo, bộ phận và phòng chuyên môn hai đơn vị được kiểm tra đã giải trình, làm rõ các vấn đề thành viên đoàn chất vấn và khẳng định sẽ tiếp thu, khắc phục trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 15/11/2022, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên tại huyện Lộc Bình, Văn Quan và một số sở, ngành của tỉnh.

HOÀNG HIẾU