Thứ năm,  30/03/2023

Chỉ số CCHC (Par index) của Lạng Sơn: Nỗ lực không ngừng

LSO- Tại hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2014, tỉnh Lạng Sơn được đánh giá cao. Cụ thể: Lạng Sơn nằm trong nhóm điểm thứ 2 (đạt chỉ số CCHC từ 80% đến dưới 90%), là 1 trong số 32 tỉnh có kết quả tăng đều qua 3 năm, nằm trong nhóm có điểm số tăng nhiều nhất giữa năm 2014 so với năm 2012 (tăng 12,45 điểm, xếp thứ 3 trong nhóm các tỉnh tăng nhiều nhất). Những con số “biết nói” trên là sự đánh giá chính xác về những nỗ lực của Lạng Sơn trong công tác CCHC những năm qua.

Ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng Phòng CCHC – Sở Nội vụ cho biết: trong đợt đánh giá này, Lạng Sơn đạt 83,09 điểm, trong đó: điểm thẩm định của Bộ Nội vụ là 50,50, còn điểm tổng hợp kết quả điều tra xã hội học là 32,59. Với tổng số điểm này, Lạng Sơn xếp hạng 25/63 tỉnh, thành. Theo đó, chỉ số CCHC (Par index) năm 2014 của tỉnh tăng 1 bậc so với năm 2013 và tăng 24 bậc so với năm 2012.

Như vậy có thể thấy, Lạng Sơn đã nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chỉ số CCHC. Những năm qua, công tác CCHC được lãnh đạo tỉnh xác định là một trong những vấn đề then chốt nhằm tạo dựng uy tín và chất lượng của các dịch vụ hành chính công được cung cấp đến người dân và doanh nghiệp. Những nỗ lực của tỉnh trong công tác CCHC được thể hiện qua những giải pháp rất cụ thể với mục tiêu phục vụ hướng về người dân, doanh nghiệp. Các cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”… được tỉnh mạnh dạn áp dụng tại một số đơn vị, một số huyện và thành phố Lạng Sơn. Tại một số ngành như kế hoạch – đầu tư, thuế, hải quan… và UBND các huyện, thành phố, UBND các phường đều có bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tập trung. Bộ phận giải quyết tập trung này càng có ý nghĩa đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính liên thông, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn quy trình và thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân cũng như doanh nghiệp.

 

Chứng thực giấy tờ tại bộ phận “một cửa” thành phố Lạng Sơn

Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” của Lạng Sơn được Bộ Nội vụ đánh giá cao. Do vậy, chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2014 tăng 4 bậc so với năm 2013 và tăng 22 bậc so với năm 2012.

Tăng hạng Par index trong những năm qua của Lạng Sơn không chỉ dừng ở việc tổ chức mô hình “một cửa”. Vấn đề về đạo đức công vụ, chống quan liêu, tiêu cực, hách dịch của cán bộ đã được lãnh đạo tỉnh quán triệt đến từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cán bộ phục vụ tại bộ phận “một cửa”. Lãnh đạo UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”. Chính sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh đã giúp việc giải quyết các giấy tờ, thủ tục cho người dân nhanh chóng hơn. Theo số liệu, từ đầu năm 2015 đến nay, các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã trong toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 162.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Sau khi tiếp nhận, các cơ quan đã trả kết quả đúng thời gian quy định gần 159.000 hồ sơ, đạt 98% số thủ tục được tiếp nhận. Các thủ tục hành chính được trả đúng hạn nhiều nhất chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp xã (đạt 99,7%). Sau đó là cơ quan hành chính cấp tỉnh đạt 99,2%, cấp huyện đạt tỷ lệ thấp nhất với 83,1%.

Kết quả Par index năm 2014 của Lạng Sơn cho thấy tỉnh ta đang dần thu hẹp khoảng cách với những tỉnh, thành phát triển. Đặc biệt, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Lạng Sơn đã tăng 10 bậc so với năm 2013. CCHC ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Kết quả Par index sẽ giúp lãnh đạo tỉnh nhận diện được những chỉ số thành phần nào đã làm tốt, chỉ số thành phần nào chưa tốt để chấn chỉnh kịp thời.     

Kết quả Par index năm 2014 của Lạng Sơn có một chỉ số nâng hạng một cách ngoạn mục, đó là chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (năm 2013 xếp hạng 40, năm 2014 xếp hạng 8, tăng 32 bậc). Điều này cho thấy sự thay đổi tích cực từ phía các cơ quan hành chính nhà nước. Đây chính là niềm tin để hướng đến Par index năm 2015 sẽ tích cực hơn.

Bài, ảnh: LƯU VŨ