Thứ bảy,  08/05/2021

Sở Khoa học và Công nghệ: Nhiều kết quả nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính

LSO- 100% thủ tục hành chính (TTHC) được công bố, công khai; từ năm 2014 đến hết tháng 8/2015 không trả chậm 1 hồ sơ TTHC nào; hằng năm, TTHC được rà soát kiến nghị đơn giản hóa... đó là những kết quả nổi bật của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lạng Sơn. Đây là một đơn vị được đánh giá là  thực hiện khá tốt công tác cải cách TTHC.

Hiện Sở KH&CN Lạng Sơn có 33 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó 6 thủ tục thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân được thực hiện theo cơ chế một cửa; 27 thủ tục thuộc các lĩnh vực: hoạt động KHCN, tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng, sở hữu trí tuệ thực hiện tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

Với số TTHC trên, Sở đã thực hiện niêm yết 26 thủ tục  tại trụ sở làm việc, 7 thủ tục niêm yết tại Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp nhận định: Sở KH&CN niêm yết TTHC đảm bảo đúng quy định: 100% TTHC được niêm yết có đầy đủ nội dung, trình tự giải quyết theo quy định và kèm các mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có).

 

Cán bộ Văn phòng Sở KH&CN nghiên cứu giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trong giải quyết TTHC, từ năm 2014 đến hết tháng 8/2015, Sở tiếp nhận 841 TTHC. Trong đó, 788 TTHC đã giải quyết và 53 TTHC đang giải quyết. Trong số TTHC đã giải quyết thì 100% thủ tục được trả kết quả đúng thời gian quy định, không có thủ tục trả quá hạn. TTHC thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng được phát sinh nhiều nhất, chiếm gần 72% tổng số TTHC tiếp nhận.

Bên cạnh chú trọng công tác niêm yết công khai và giải quyết đúng hẹn TTHC, đơn vị còn chú trọng thực hiện công tác rà soát, đánh giá tác động TTHC. Trong công tác này, Sở xác định với 4 lĩnh vực TTHC đang thực hiện thì hầu hết là thủ tục có nhiều loại giấy tờ, quy định phức tạp, với thời gian giải quyết lâu. Hằng năm, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá tác động với mục tiêu giảm bớt quy định bất hợp lý, rút ngắn thời gian giải quyết. Năm 2014, đơn vị rà soát 5 thủ tục thì đề nghị đơn giản hóa tới 4 thủ tục. Nội dung đơn giản hóa là đề nghị bỏ quy định bắt buộc tổ chức hoặc cá nhân nộp bản sao có chứng thực mà thay bằng tổ chức hoặc cá nhân chỉ cần nộp bản sao khi có bản gốc đối chiếu hoặc nộp bản sao có chứng thực khi nộp qua đường bưu điện mà không có bản gốc kèm theo. Kiến nghị đơn giản này nhằm giảm thiểu sự quá tải trong công tác chứng thực, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ (cắt giảm được 2,07% chi phí) cho tổ chức, cá nhân.

Ông Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết: để cải cách TTHC được tốt, đơn vị đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện. Hằng năm, đơn vị ban hành các văn bản, kế hoạch liên quan đến công tác kiểm soát và rà soát TTHC một cách kịp thời. Bên cạnh đó, quan tâm bố trí cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC (1 cán bộ đầu mối cấp sở và cán bộ đầu mối ở các các phòng, đơn vị trực thuộc). Quan tâm bố trí kinh phí thực hiện hoạt động này. Từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã sử dụng gần 30 triệu đồng/50 triệu đồng được tỉnh giao để chi cho công tác rà soát TTHC, đầu tư bảng niêm yết và một số trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm soát TTHC, chi hỗ trợ cán bộ đầu mối. 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá: 2 năm gần đây Sở KH&CN là đơn vị thực hiện khá tốt công tác kiểm soát TTHC. Với 100% TTHC được công bố công khai, 100% TTHC được trả kết quả đúng hẹn và đưa ra nhiều phương án đơn giản hóa là đơn vị đã thực hiện đúng mục tiêu cải cách TTHC do Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Thời gian tới, Sở KH&CN sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được. Trước mắt, sẽ tập trung thực hiện rà soát, thống kê trình công bố công khai kịp thời các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ.

Bài, ảnh: MINH ĐỨC