Thứ bảy,  10/04/2021
Rà soát TTHC trọng tâm năm 2015:

Đơn giản hóa nhiều thủ tục

LSO-Tiếp tục thực hiện thông điệp “Chung tay cải cách thủ tục hành chính (TTHC)” của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Lạng Sơn tập trung rà soát những TTHC trọng tâm, có tần suất thực hiện cao. Với trách nhiệm của ngành chức năng và các cơ quan, đơn vị, trong 35 TTHC lựa chọn rà soát có nhiều TTHC được đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.
Người dân thực hiện TTHC tại UBND phường TamThanh, thành phố LạngSơn

Năm 2015, Sở Y tế có 9 TTHC trọng tâm cần rà soát, đánh giá. Qua rà soát, Sở đề xuất kiến nghị đơn giản hóa 7 thủ tục, chỉ có 2 thủ tục đề nghị giữ nguyên. Những kiến nghị đơn giản hóa nổi bật là bỏ phiếu lý lịch tư pháp đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề  (CCHN) khám bệnh, chữa bệnh (KCB). Loại bỏ khỏi thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB một số giấy tờ không cần thiết như: chỉ nộp bản sao từ sổ gốc hoặc không cần nộp bản sao có chứng thực khi mang theo bản chính để đối chiếu; chỉ cần nộp CCHN của người phụ trách chuyên môn cơ sở KCB thay vì nộp toàn bộ chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề ở cơ sở KCB…

Không riêng Sở Y tế, năm 2015, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều có đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa đối với 35 TTHC trọng tâm được lựa chọn rà soát. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị sửa đổi 1 TTHC theo quy định mới ban hành; Sở Thông tin -Truyền thông kiến nghị sửa đổi 2 TTHC theo quy định mới ban hành; Sở Nội vụ kiến nghị giảm thời gian, chi phí thực hiện hoạt động nghiên cứu các quy định, tài liệu, hồ sơ. Các huyện, thành phố kiến nghị đơn giản hóa 4/10 TTHC thuộc thẩm quyền.

Chị Lường Bích Diệp, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình cho biết: qua rà soát mới thấy trên thực tế còn nhiều thủ tục thừa. Đơn cử có hồ sơ yêu cầu cùng lúc cả bản sao chứng minh thư nhân dân (CMTND) và bản sao sổ hộ khẩu, trong khi 2 loại giấy tờ này có giá trị cung cấp thông tin như nhau về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú… Vì thế qua rà soát, huyện đã kiến nghị đề xuất đơn giản hóa 3/10 TTHC được lựa chọn. Ví như TTHC tuyển dụng công chức cấp xã được kiến nghị bãi bỏ việc nộp bằng tốt nghiệp THPT trong hồ sơ bởi người dự tuyển đã có bản sao có chứng thực bằng chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng trong hồ sơ. Theo quy định thí sinh phải tốt nghiệp THPT mới được theo học các lớp chuyên môn. Do vậy yêu cầu cá nhân cung cấp loại giấy tờ này trong hồ sơ là bất hợp lý.

Năm 2015, UBND tỉnh yêu cầu rà soát 35 TTHC trọng tâm (25 TTHC cấp tỉnh, 6 TTHC cấp huyện, 4 TTHC cấp xã). Theo đánh giá của Sở Tư pháp, phần lớn phương án đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa tập trung vào những nội dung thiết thực như: bãi bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết; loại bỏ những yêu cầu bất hợp lý hướng đến mục đích tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp cho biết: so với những năm trước thì kết quả phân tích, đánh giá chất lượng rà soát TTHC năm 2015 tiến bộ hơn. Có được kết quả này do các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện đúng các bước khi rà soát; đánh giá và tính toán các quy định đối với 1 TTHC theo đúng biểu mẫu và kiến thức được tập huấn… Tuy nhiên, để kết quả cao hơn trong thời gian tới và loại bỏ được nhiều TTHC gây trở ngại cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức nhà nước thì các cơ quan, đơn vị cần quan tâm hơn nữa trong việc bố trí cán bộ, kinh phí, thời gian thực hiện tốt công tác này.

MINH ĐỨC