Thứ hai,  26/09/2022

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

LSO- Tiếp tục hoàn thiện thể chế đối với những lĩnh vực, ngành nghề có liên quan, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ chế thông thoáng, thuận lợi, minh bạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản... Đó là những mục tiêu của tỉnh trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC).

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ hải quan tại Cửa khẩu Cốc Nam

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã chủ động xây dựng một số chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ do cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công cung cấp. Sự sát sao trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp CCHC đã mang lại những kết quả tích cực. Tuy vậy, việc thực hiện CCHC của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là trong rà soát, đánh giá, công bố TTHC tại một số cơ quan, đơn vị. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: qua kiểm tra, các cơ quan đơn vị thường không chủ động thực hiện xây dựng kế hoạch rà soát TTHC của đơn vị mình. Ngoài ra, việc kiểm soát thủ tục hành chính ở một số xã còn mang tính hình thức…

Ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ – thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh cho biết: rà soát, niêm yết, đơn giản hóa TTHC là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện CCHC của tỉnh nói chung và của các cơ quan quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực. Chính vậy, thời gian tới, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp xã phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách các TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản.

 

Lực lượng Hải quan Tân Thanh kiểm tra xe chở hàng qua cửa khẩu

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ và của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, do vậy, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể, có văn bản chỉ đạo các cơ quan quản lý phải tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Theo đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần phải thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý, phát hiện những văn bản chồng chéo, bất hợp lý, hết hiệu lực để sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tính khả thi cao. Cùng đó  thực hiện kịp thời việc rà soát, thống kê các TTHC ban hành mới, các TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế; đồng thời công bố công khai, duy trì và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Song song với đó thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện TTHC của cơ quan hành chính nhà nước…

Ngoài việc đơn giản các TTHC nhằm tạo sự hài lòng cho người dân, được biết, năm 2016, công tác CCHC còn được tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thuế và hải quan. Tại hội nghị của ngành thuế, hải quan, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nói rằng: năm 2016, lĩnh vực thuế và hải quan sẽ được triển khai quyết liệt. Cụ thể, ngành thuế và hải quan là những đơn vị liên quan mật thiết và tác động đến sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, vì vậy, 2 ngành này không chỉ thực hiện đơn giản hóa thủ tục mà còn phải kiểm soát chặt thủ tục mới ban hành để thực hiện minh bạch và nhanh gọn.

Trên thực tế, thực hiện sự chỉ đạo này, Cục Thuế tỉnh và Cục Hải quan tỉnh cũng đã xây dựng chương trình hành động cụ thể cho ngành của mình. Cục Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu để từng bước đơn giản các thủ tục hành chính liên quan. Mục tiêu của Cục Thuế tỉnh năm nay là sẽ cắt giảm ít nhất 30 giờ cho người nộp thuế, đồng thời tích cực vận động doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử. Còn đối với Cục Hải quan, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, theo đó, phấn đấu năm 2016 sẽ có từ 95 – 99% số thủ tục hải quan được điện tử hóa và có cũng phấn đấu có ít nhất 90% số doanh nghiệp kê khai thủ tục hải quan qua hệ thông VNACCS/VCIS. Cùng đó, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm CCHC của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn cũng sẽ đẩy mạnh việc áp dụng quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan.

Ông Phạm Tuấn Tú cho biết thêm: năm 2016, mục tiêu của tỉnh là sẽ hướng đến  nâng cao chất lượng các dịch vụ sự nghiệp công, đảm bảo sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực. Ngoài ra, việc tập trung cải cách mạnh lĩnh vực tài chính nói chung, lĩnh vực thuế và hải quan nói riêng là nhằm tạo cơ chế thông thoáng, thuận lợi, minh bạch để đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Bài, ảnh: TRÍ DŨNG