Thứ sáu,  12/08/2022
Cao Lộc:

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin

LSO-Những năm qua, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) được huyện Cao Lộc chú trọng triển khai rộng rãi đến cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã trên địa bàn huyện. Nhờ đó, công tác quản lý, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện nhanh chóng. CNTT đã trở thành công cụ đắc lực trong hiện đại hóa hành chính ở Cao Lộc. 

Các chuyên viên bộ phận “một cửa” sử dụng phần mềm trong giải quyết thủ tục hành chính

Tháng 9/2017, phần mềm quản lý nhiệm vụ được đưa vào sử dụng tại UBND huyện Cao Lộc. Phần mềm được chạy song song với hệ thống văn phòng điện tử eOffice, có nhiệm vụ quản lý các công việc của huyện, đồng thời cập nhật và báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện nhiệm vụ của huyện gửi về UBND tỉnh. Phần mềm này giúp theo dõi, quản lý và đảm bảo thực hiện công việc hiệu quả, đúng tiến độ.

Trong tháng 7 vừa qua, phòng Tư pháp huyện cũng đã triển khai và chính thức ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch tại 23/23 xã, thị trấn (xã Công Sơn thực hiện thông qua phòng Tư pháp). Việc ứng dụng phần mềm trong đăng ký hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã khắc phục được tình trạng đăng ký và quản lý hộ tịch có sai sót, giảm thời gian thao tác, thuận tiện cho việc tra cứu, thống kê hộ tịch, tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm tiết kiệm, giảm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch. Sau 4 tháng phần mềm được triển khai ứng dụng, hiện thông tin của 150 người đã được lưu trữ trong phần mềm này.

Đây chỉ là hai trong số các phần mềm đang được ứng dụng tại các phòng, ban chuyên môn của huyện. Hiện nay, huyện Cao Lộc đang sử dụng 2 phần mềm thuộc lĩnh vực CNTT: Hệ thống văn phòng điện tử (eOffice) và phần mềm quản lý nhiệm vụ cùng với một số phần mềm chuyên ngành sử dụng tại các phòng, ban chuyên môn. Các phần mềm chuyên ngành như: phần mềm kế toán, phần mềm một cửa, bộ phần mềm Microsoft Office… đã hỗ trợ đắc lực cho công việc của từng phòng, ban. Hiện, 170 máy tính được 100% cán bộ, công chức huyện Cao Lộc sử dụng có kết nối mạng LAN, Internet (trừ một số máy lưu trữ văn bản mật). Hệ thống Văn phòng điện tử được ứng dụng tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn (trừ xã Công Sơn) hoạt động ổn định, 100% văn bản (trừ các văn bản mật) được xử lý, phát hành và chuyển trực tiếp qua hệ thống.

Tháng 11 tới, UBND huyện Cao Lộc là 1 trong 6 cơ quan được chọn thử nghiệm hệ thống phần mềm eGov. eGov gồm 5 nhóm ứng dụng với 38 phần mềm con, mỗi ứng dụng phục vụ tác nghiệp trên một lĩnh vực, giúp quản lý tổng thể và toàn diện các hoạt động quản lý hành chính của một cơ quan Nhà nước. Đến nay, hệ thống máy tính của huyện đều đã được cài đặt phần mềm này và chờ hoàn thiện để sử dụng chính thức. Chị Đỗ Phương Hảo, nhân viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, UBND huyện Cao Lộc cho biết: Thời gian tới, bộ phận “một cửa” được nâng cấp sử dụng thử nghiệm phần mềm eGov. Chúng tôi sẽ cố gắng ứng dụng tối đa những tính năng của phần mềm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Từ đầu năm 2017 đến nay, UBND huyện đã chi cho ứng dụng CNTT số kinh phí trên 150 triệu đồng, sử dụng cho việc bảo trì, nâng cấp thiết bị, đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT đạt hiệu quả cao. Bà Nghiêm Thị Bạch Tuyết, Trưởng phòng Nội vụ huyện Cao Lộc cho biết: Năm 2016, điểm xếp loại kết quả công tác cải cách hành chính của huyện ở nội dung hiện đại hóa do Sở Nội vụ đánh giá và chấm đạt 9 điểm. Huyện Cao Lộc cũng được đánh giá là một trong những huyện, thành phố ứng dụng CNTT hiệu quả trên toàn tỉnh. Trong thời gian tới, huyện Cao Lộc tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT nhằm tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, liên thông, hiện đại và hiệu quả.

HOÀNG NHƯ