Chủ nhật,  19/09/2021
Trả kết quả hồ sơ chậm hẹn: Cần nâng cao trách nhiệm trong giải quyết gắn với xin lỗi tổ chức, cá nhân
Trả kết quả hồ sơ chậm hẹn: Cần nâng cao trách nhiệm trong giải quyết gắn với xin lỗi tổ chức, cá nhân
(LSO) - Mặc dù đã có quy định rất rõ về trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), nhưng từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh còn nhiều cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện chưa tốt khiến hồ sơ bị chậm hẹn, không có văn bản...