Thứ hai,  20/03/2023
Nỗ lực đưa điện về vùng khó
Nỗ lực đưa điện về vùng khó
- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và của ngành điện, bằng nhiều nguồn vốn, nhiều dự án, công trình xây dựng mới, cải tạo hệ thống lưới điện đã được triển khai, đặc biệt là các công trình điện tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu của tỉnh. Phai Vài...