Chủ nhật,  01/08/2021
Thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững
Thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững
Với 474/479 đại biểu biểu quyết tán thành, sáng 28/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Với 474/479 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu...
"Thương người như thể thương thân"
Có lẽ chưa bao giờ, truyền thống "thương người như thể thương thân" lại được truyền đi rộng khắp và nhân lên mạnh mẽ như trong thời gian này. Hai tiếng “đồng bào” đã thôi thúc trái tim mỗi người con đất Việt, để cùng nhau đùm bọc, sẻ chia, cùng nhau vượt qua những khó khăn của dịch...