Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện nay trên mạng xã hội có thông tin dịch vụ hỗ trợ chỉnh sửa thông tin học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Sở GD&ĐT khẳng định: Mọi thông tin của học sinh cần chỉnh sửa đều phải thông qua các nhà trường và phụ huynh phải mang hồ sơ gốc để đối chiếu.

Dưới đây là một số thông tin giả mạo việc chỉnh sửa thông tin học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, đề nghị phụ huynh lưu ý: