Thứ hai,  20/03/2023

Các nước ASEAN chia sẻ thông tin hoạt động về giáo dục môi trường

Ngày 18-7, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, chủ trì tổ chức Hội nghị nhóm công tác ASEAN về giáo dục môi trường lần thứ 10 (AWGEE 10), với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan; chương trình môi trường Liên hợp quốc, Ban Thư ký ASEAN, đại diện 10 nước thành viên ASEAN và nhiều tổ chức quốc tế. Đây là cơ hội để các nước thành viên ASEAN chia sẻ thông tin các hoạt động, chính sách quốc gia về giáo dục môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động hợp tác ASEAN về giáo dục môi trường và xây dựng phương hướng hoạt động. Trong đó, chú trọng công tác cập nhật, triển khai các chương trình theo kế hoạch tổng thể Cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN 2025, kế hoạch hành động nhóm công tác ASEAN về giáo dục môi trường; cập nhật hoạt động các quốc gia thành viên ASEAN về giáo dục môi trường và tăng cường hợp tác ASEAN với các đối tác phát triển.

Trong chuỗi hoạt động hội nghị, diễn ra Hội thảo Thiết kế lại chương trình các nhà lãnh đạo ASEAN+3, về sản xuất và tiêu dùng bền vững; Hội thảo Tiêu chí giải thưởng Nhà vô địch trẻ ASEAN về sinh thái; và Chương trình khảo sát thực tế tại Đà Lạt – thành phố đại diện Việt Nam vinh dự được trao giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN” lần thứ tư.

Hội nghị AWGEE 10 nằm trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường, được các thành viên ASEAN luân phiên đăng cai tổ chức.

Hội nghị diễn ra đến ngày 20-7.

Theo Nhandan