Thứ bảy,  25/09/2021

Xung quanh đợt kiểm tra của Tổ công tác Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tại điểm thi tỉnh Lạng Sơn

LSO-LTS: Chiều tối 21/7/2018, Báo Lạng Sơn đã đưa tin công bố kết quả làm việc của Tổ công tác Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tại tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, để độc giả hiểu rõ hơn, chi tiết hơn, phóng viên (PV) Báo Lạng Sơn đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh nhằm thông tin thêm một số nội dung mà độc giả và các cơ quan báo chí quan tâm.


Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn

PV: Xin ông cho biết tại sao tổ công tác không tổ chức họp báo để thông tin về kết quả kiểm tra tại tỉnh?

Ông Trần Quốc Tuấn: Chúng tôi được Tổ công tác giao nhiệm vụ thông tin kết quả chi tiết tới báo chí và nhân dân. Như các cơ quan báo chí đã biết, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi quốc gia đã rất khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, xác minh. Sau 3 ngày làm việc, Tổ đã  công bố kết quả kiểm tra với Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Lạng Sơn, dự họp có phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Kết quả thông tin chi tiết tới các cơ quan báo chí, tổ công tác giao cho địa phương thực hiện.

PVXin ông cho biết những nội dung cơ bản mà Tổ công tác đã kiểm tra, xác minh tại Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn?

Ông Trần Quốc Tuấn: Tổ công tác đã tiến hành rà soát toàn bộ các khâu trong công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi, giao nhận bài thi, chấm thi THPT quốc gia tại Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn với các nội dung cụ thể như: Công tác chỉ đạo kỳ thi, kiểm tra hoạt động tổ chức coi thi nói chung và tại Điểm thi số 01 (Điểm thi trường THPT Chuyên Chu Văn An). Theo đó, Tổ công tác rà soát hồ sơ tổ chức coi thi tại các điểm thi trong đó có Điểm thi số 01. Các điểm thi có đủ hồ sơ lưu trữ thể hiện việc tổ chức coi thi theo quy chế như: Trước giờ thi, theo từng buổi thi, Trưởng điểm thi tổ chức bốc thăm giám thị coi thi, mỗi phòng thi đảm bảo có 1 cán bộ coi thi là giảng viên trường Đại học, Cao đẳng và 1 cán bộ coi thi là giáo viên trường THPT; việc niêm phong, ký niêm phong túi bài thi, tủ đựng đề thi – bài thi, bảo vệ phòng chứa đề thi – bài thi đảm bảo đúng quy chế.

Tại điểm thi số 01 có 559 thí sinh dự thi thuộc 2 đối tượng: thí sinh là học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An và thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ; số thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ là 222 thí sinh (112 thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động và 110 quân nhân, công an tại ngũ khác). Điểm thi này có 25 phòng thi, việc bố trí phòng thi theo đúng Điều 9 – Quy chế thi (Thí sinh THPT được bố trí thi ở các phòng từ 1 đến 15; Thí sinh tự do được bố trí thi ở các phòng từ 16 đến phòng thi số 25).

Kiểm tra quy trình chấm thi: Tổ chấm thi môn Ngữ văn, Tổ chấm trắc nghiệm thực hiện quy trình chấm thi đúng quy chế. Việc bàn giao bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm từ các Điểm thi với Ban thư ký, Ban làm phách, Tổ chấm tự luận, Tổ chấm trắc nghiệm thực hiện đúng quy trình, có đầy đủ biên bản giao nhận. Quá trình chấm thi trắc nghiệm, việc bàn giao túi bài thi, kiểm tra niêm phong túi bài thi, niêm phong thùng bài thi, niêm phong phòng chứa bài thi thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ, liên tục của bộ phận giám sát gồm: cán bộ phòng PA83 Công an tỉnh, cán bộ thanh tra ủy quyền của Bộ GD&ĐT, thanh tra của Sở GD&ĐT. Việc đóng mở niêm phong đều được lập biên bản theo quy định. Công an PA83 bảo vệ phòng chứa bài thi trực 24 giờ/ngày từ khi bắt đầu chấm thi cho đến khi hoàn thành chấm thi.

Rà soát quy trình chấm thi trắc nghiệm, kiểm tra tình trạng niêm phong của các túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm, file ảnh gốc được quét từ phiếu trả lời trắc nghiệm. Kiểm tra lịch sử quá trình quét file ảnh đối sánh với lịch trình ghi trong biên bản của Hội đồng chấm trắc nghiệm; rà soát các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi, môn thi của thí sinh THPT và thí sinh tự do có kết quả điểm thi cao của điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An và các điểm thi khác. Kết quả, các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc trong túi đựng bài thi, file ảnh phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh trên trên máy tính bảo đảm đúng quy định, không có dấu hiệu bất thường. Toàn bộ các bài thi đã rà soát có điểm thi trùng khớp với điểm thi đã công bố.

Đối với bài thi tự luận (Ngữ văn): Tổ công tác tiến hành rà soát kiểm tra đối với tất cả 8.877 bài thi của Hội đồng thi về điểm ghi trên bài thi của thí sinh với kết quả bảng điểm của thí sinh đã được công bố, kết quả hoàn toàn trùng khớp.

PV: Xin ông cho biết kết quả cụ thể sau khi tổ công tác có kết luận kiểm tra?

Ông Trần Quốc Tuấn: Về kết quả chấm thẩm định, các bài thi trắc nghiệm: Tổ chấm thẩm định tiến hành chấm thẩm định 1.539 bài thi, bao gồm toàn bộ các bài thi trắc nghiệm của điểm thi số 1 – THPT Chuyên Chu Văn An (trong đó có 112 thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động  và 110 thí sinh tự do diện quân nhân, công an tại ngũ khác) và các bài thi đạt điểm cao trong toàn tỉnh. Kết quả: 1.539/1.539 bài thi (100%) không thay đổi điểm thi so với kết quả do Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn đã công bố ngày 11/7/2018.

Các bài thi tự luận: Tổ tiến hành chấm thẩm định 51 bài thi môn Ngữ Văn, trong đó có 35 bài thi của thí sinh thuộc Tiểu đoàn cảnh sát cơ động có tên trong danh sách được dư luận quan tâm và 16 bài của thí sinh trung học phổ thông đạt điểm cao trong toàn tỉnh.

Kết quả so với kết quả Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn đã công bố ngày 11/7/2018, như sau: Không có bài thi có điểm thi tăng lên; 43 bài thi không thay đổi điểm thi (chiếm 84,3%); 8 bài thi giảm điểm (chiếm 15,7%). Trong đó, có 4 bài thi giảm 1,25 điểm; 3 bài thi giảm 1,5 điểm; 1 bài thi giảm 1,75 điểm (trong đó có 0,5 điểm do cán bộ chấm thi cộng nhầm cơ học khi chấm bài). Trong 8 bài thi Ngữ văn có sự thay đổi điểm sau chấm thẩm định có 1 bài thi của thí sinh thuộc điểm thi THPT Văn Quan (bài thi bị giảm điểm 1,75 điểm) và 7 thí sinh thuộc Tiểu đoàn cảnh sát cơ động (giảm từ 1,25 điểm đến 1,5 điểm).

PV:  Xin ông cho biết tại sao có sự lệch điểm giữa điểm chấm của Tổ chấm thẩm định của Bộ GDĐT và điểm chấm do Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn đã công bố?

Ông Trần Quốc Tuấn: Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn xác định lý do có sự lệch điểm giữa kết quả thi đã công bố và kết quả chấm thẩm định là do bộ môn Ngữ văn có đặc thù riêng, đa dạng, phong phú về cách hiểu, cách cảm nhận và lí giải; việc vận dụng hướng dẫn chấm bài môn Ngữ văn theo hướng mở nên việc chấm thi có thể bị ảnh hưởng cảm nhận của từng giám khảo. Hướng dẫn chấm dù chi tiết song cách diễn đạt của học sinh trên bài thi và cảm nhận thực tế của giáo viên đôi lúc chưa thực sự đồng nhất. Mặt khác, năng lực chấm của một số giám khảo còn hạn chế và không đồng đều về chuyên môn. Ngoài ra có lý do giám khảo cộng nhầm điểm thành phần của 1 bài thi (0,5 điểm).

PV: Thưa ông, thời gian qua một số báo nêu 35 thí sinh được phản ánh có điểm thi bất thường ngồi cùng thi trong 1 phòng thi tại Hội đồng thi trường THPT Chuyên Chu Văn An, sự thực có đúng không?

Ông Trần Quốc Tuấn: Chúng tôi xin khẳng định là 35 thí sinh thuộc Tiểu đoàn cảnh sát cơ động được dư luận quan tâm không ngồi cùng trong 1 phòng thi mà ngồi trong các phòng thi khác nhau, rải rác từ phòng thi số 16 đến phòng thi số 25 cùng với các thí sinh đối tượng công an, quân nhân tại ngũ khác.

PV: Xin ông cho biết nhiệm vụ của Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn thời gian tới như thế nào?

Ông Trần Quốc Tuấn: Hiện nay, chúng tôi đang tập trung chỉ đạo các công việc như: công bố điểm chấm thẩm định cho thí sinh, in Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Giấy chứng nhận kết quả thi của các thí sinh có điểm thay đổi và giao kịp thời cho thí sinh. Cùng với đó tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đối với Tổ chấm thi môn Ngữ Văn.

Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018. Tiếp tục khẩn trương thực hiện những kiến nghị của Tổ công tác, hoàn thành việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT trước ngày 1/8/2018.  Đồng thời tiếp tục thực hiện các công việc của Kỳ thi theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

THANH HUYỀN