Thứ sáu,  02/12/2022

Nâng chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý

(LSO) – Thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh đã quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) theo hướng chuẩn hoá, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 – 2019, toàn ngành giáo dục tỉnh có 21.234 CBQL, giáo viên, nhân viên, trong đó: CBQL là 1.844 người; giáo viên 15.026 người. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, ngành giáo dục tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, các trường học tạo mọi điều kiện để giáo viên, CBQL được học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Các đơn vị, trường học tích cực tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ, thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi để các thầy cô trao đổi kinh nghiệm… nhằm tạo bước chuyển biến về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Cán bộ giáo viên ngành giáo dục tham gia tập huấn nghiệp vụ

Cùng với đó, Sở GD&ĐT đã tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo, CBQL. Theo đó, từ đầu năm học 2017 – 2018 đến nay, ngành đã tổ chức trên 100 lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho CBQL, giáo viên các bậc học. Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, giáo viên được nâng cao trình độ giảng dạy, đồng thời có cơ hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực hiện đổi mới giáo dục của nhà trường.

Ông Ngô Hiền, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Lạng Sơn cho biết: Chúng tôi cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp do tỉnh tổ chức, đồng thời chủ động phối hợp mở các lớp tập huấn chuyên môn; chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác sinh hoạt tổ chuyên môn, thi giáo viên dạy giỏi… Bởi vậy, năm học 2017 – 2018, qua đánh giá xếp loại đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục theo chuẩn chức danh, chuẩn nghề nghiệp, 100% CBQL đạt xếp loại khá trở lên và hơn 93% giáo viên được đánh giá xếp loại khá trở lên.

Cán bộ quản lý, giáo viên khối phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác giáo dục

Được biết đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên ở tất cả các cấp học hiện nay cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn tăng nhanh và chiếm tỉ lệ khá lớn ở tất cả cấp học. Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạo ngày càng cao. Cụ thể, giáo viên cấp mầm non đạt chuẩn 98,95% (trên chuẩn là 56,42%); tiểu học đạt chuẩn 100% (trên chuẩn 84,38%); THCS đạt chuẩn 99,1% (trên chuẩn 47,56%); THPT đạt chuẩn 99,9% (trên chuẩn 13,3%).

Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên theo hướng chuẩn hóa vẫn còn nhiều bất cập như: chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên không đồng đều giữa các trường, vùng; một bộ phận CBQL, giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ. Bởi vậy, thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành; thường xuyên rà soát, đánh giá đội ngũ CBQL, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp để làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đảm bảo chuẩn trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

HOÀNG TÙNG