Thứ tư,  28/09/2022

Học viện Quốc phòng khai giảng năm học 2018-2019

Sáng 21-9, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai giảng năm học 2018-2019. Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng PGS.TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng; đại diện một số bộ, ban, ngành T.Ư.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng PGS.TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, những năm qua, Học viện Quốc phòng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo (HL-ĐT) và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, trở thành trung tâm HL-ĐT, nghiên cứu, phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Lễ khai giảng.

Năm học vừa qua, Học viện Quốc phòng đã triển khai toàn diện nhiệm vụ HL-ĐT, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác; chủ động đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy, học tích cực theo hướng tăng cường rèn luyện tư duy cho học viên, giành nhiều thời gian cho các hoạt động tự học, thảo luận, tập bài và nghiên cứu thực tế; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 7 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều nội dung cụ thể và thiết thực… Nhiệm vụ của Học viện tiếp tục có những phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao, số lượng học viên tăng; song được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, mà thường xuyên và trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành T.Ư, các địa phương, đơn vị Quân đội, Công an… cùng sự với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vươn lên không ngừng của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, Học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra nhiều vấn đề vừa mang tính thời sự, khẩn trương, cấp bách, vừa mang tính cơ bản lâu dài. Học viện Quốc phòng là một Học viện lớn của quốc gia, là trung tâm đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước thuộc diện T.Ư quản lý; là đầu mối thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng quan chức quân sự cấp cao nước ngoài. Vì vậy, trong thời gian tới, Học viện cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nư­­­­ớc và lực lượng vũ trang, đồng thời tích cực phối hợp các cơ quan chiến l­­­­­ược chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề về chiến l­­ược quân sự, quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc; nhất là các nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững môi trường hoà bình để phát triển kinh tế – xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Kết hợp chặt chẽ hai nhiêm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao khả năng, chất lượng dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm những nhân tố dẫn đến đột biến, bất lợi.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, thời gian tới, Học viện cần tập trung thực hiện tốt bốn nội dung trọng tâm. Theo đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, trong đó cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết 28 về chiến lược bảo về Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8, khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội 2011 – 2020; Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị ngày 25-7-2018 về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị ngày 25-7-2018 về Chiến lược an ninh mạng quốc gia và một số chiến lược, đề án khác có liên quan đến quốc phòng, an ninh…

Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học, phù hợp Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đi đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh của cả nước. Không ngừng đổi mới công tác HL-ĐT phù hợp đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay, bảo đảm sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận, thông tin mới về khoa học quân sự hiện đại và thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương vào bài giảng. Tích cực, chủ động áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 và các phương pháp giáo dục, đào tạo tiên tiến vào HL-ĐT.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh, quân sự trong tình hình mới; tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo; đồng thời chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, tiên tiến, chính quy, mẫu mực…

Theo Nhandan