Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Theo đó, hiện vẫn còn tình trạng giáo viên phải sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường, làm mất nhiều công sức, gây áp lực và ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của giáo viên.

Vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo ngành giáo dục các cấp, từ giám đốc sở, trưởng các phòng giáo dục, đến hiệu trưởng các nhà trường tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những hồ sơ, sổ sách theo quy định.

Giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên.

Các cơ quan quản lý giáo dục tuyệt đối không chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường và giáo viên.

Trước đó, nhiều giáo viên đã lên tiếng phản ánh về việc phải làm nhiều hồ sơ, sổ sách nhiêu khê, gây ức chế và lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy chuyên môn./.