Thứ hai,  06/12/2021

Nhiều trường đại học dùng kết quả học tập THPT để xét tuyển

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố phương thức tuyển sinh năm 2019. Bên cạnh việc dùng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia, một số trường mở rộng phương án tuyển sinh khi sử dụng thêm phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ).

Nhiều trường đại học dùng kết quả học tập THPT để xét tuyển

Thí sinh Kỳ thi quốc gia 2018 

 

Trường đại học Mỏ – Địa chất áp dụng nhiều phương thức xét tuyển, cho phép thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển. Với mỗi phương thức, Trường đưa ra chỉ tiêu tương ứng áp dụng cho từng ngành. Đối với phương thức xét tuyển theo học bạ nhà trường lấy 540 chỉ tiêu. Điều kiện xét tuyển thí sinh theo học bạ là các thí sinh đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên; tốt nghiệp THPT và tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của ba học kỳ THPT: lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.

Trường đại học Lâm nghiệp tuyển sinh trên phạm vi cả nước theo hai phương thức: Sử dụng điểm Kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển và sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển. Đối với phương thức sử dụng kết quả học tập THPT, Trường tiến hành theo hai bước. Bước 1, xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: thí sinh cần đạt điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển năm lớp 12 từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Sau đó, bước 2, Trường tính điểm trúng tuyển cho các thí sinh đạt sàn xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT nộp hồ sơ từ ngày 15-4. Nhà trường sẽ tiến hành nhiều đợt xét tuyển trong tháng 7, tháng 8 cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Một số trường đại học thuộc “top trên” như Trường đại học Thuỷ lợi đưa ra ba phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy, trong đó có phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ). Theo đó, thí sinh có học lực đạt loại giỏi ba năm lớp 10, 11, 12 và tốt nghiệp THPT năm 2019 sẽ thuộc đối tượng xét tuyển thẳng vào trường. Thí sinh có nguyện vọng vào trường theo phương thức này nộp hồ sơ từ ngày 20-5 đến 12-7.

Theo quy định, các trường chủ động xây dựng và công bố đề án tuyển sinh bảo đảm nguyên tắc tự chủ; ngoài phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia làm cơ sở tuyển sinh, có thể sử dụng các phương thức khác để tuyển sinh. Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh để thí sinh và xã hội nắm được.

Theo Nhandan