Chủ nhật,  28/11/2021
Lạng Sơn:

Học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 2/2020

LSOĐây là chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số văn số 460/VP-KGVX của Văn phòng UBND tỉnh ngày 15/2/2020 về kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/2/2020 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 và căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định kéo dài thời gian nghỉ học cho các đối tượng theo đúng công văn đề nghị của Bộ Giáo dục.

Theo đó, Lạng Sơn sẽ thực hiện kéo dài thời gian nghỉ học của trẻ em và học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 2/2020. Thời gian cụ thể đi học trở lại sẽ có thông báo sau. Đây là lần thứ 3 Lạng Sơn thực hiện thông báo cho học sinh nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19.


Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại trường THCS Hoàng Văn Thụ,
thành phố Lạng Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố có văn bản thông báo đến các cơ sở giáo dục và đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường, hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên duy trì liên lạc với phụ huynh, học sinh để định hướng các em ôn tập kiến thức và tự học, tự rèn luyện, biết cách phòng chống dịch bệnh tại nhà; tiếp tục vệ sinh sạch sẽ toàn bộ trường lớp, tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, bảo quản tài sản của nhà trường, đồng thời quán triệt làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tạo tâm lý ổn định cho phụ huynh và học sinh.

Toàn tỉnh Lạng Sơn có 692 trường học với 20.663 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 199.216 học sinh, sinh viên ở các cấp học.

HOÀNG TÙNG – MINH ĐỨC