Sinh viên Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội tham quan trình diễn kỹ năng nghề.

Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã xây dựng và chính thức đi vào hoạt động “Trang thông tin tra cứu văn bằng” tại địa chỉ www.vanbang.gov.vn và www.vanbang.gdnn.gov.vn. Hiện nay, dữ liệu của Trang thông tin đang được cập nhật và hoàn thiện. Trước mắt, Trang thông tin sẽ cung cấp dữ liệu văn bằng (trung cấp, cao đẳng) do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp cho người học từ ngày 1-1-2017 đến nay.

Để sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu của Trang thông tin tra cứu văn bằng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan báo đài tuyên truyền, quảng bá về Trang thông tin với các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn; chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn khẩn trương cập nhật dữ liệu văn bằng trung cấp, cao đẳng từ ngày 1-1-2017 đến nay vào hệ thống (và liên tục cập nhật thông tin khi cấp văn bằng mới); khuyến khích các trường nhập đầy đủ toàn bộ dữ liệu văn bằng đã cấp cho người học từ trước đến nay. Thời gian hoàn thành việc nhập dữ liệu trước ngày 30-6-2020.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung chức năng, dữ liệu hệ thống văn bằng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để cập nhật vào trang thông tin phục vụ quá trình tra cứu của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.