Chủ nhật,  03/07/2022

Điều chỉnh thời gian sơ tuyển vào các trường trong Quân đội năm 2020

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự năm 2020. Thời gian tổ chức sơ tuyển sẽ từ ngày 1-3 đến ngày 25-5.

Điều chỉnh thời gian sơ tuyển vào các trường trong Quân đội năm 2020

Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020; trong đó, quy định thời gian tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 từ ngày 23 đến ngày 26-7, lùi hơn một tháng so với năm 2019. Để thực hiện tốt công tác sơ tuyển năm 2020 vào các học viện, trường trong Quân đội; Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển (tại Hướng dẫn số 04/TSQS-NT về hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020). Cụ thể, tổ chức sơ tuyển từ ngày 1-3 đến ngày 25-5; Tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào hai đợt: Đợt 1 vào tuần 3 và tuần 4 của tháng 4, đợt 2 vào tuần 2 của tháng 5. Trước đó, thời gian tổ chức sơ tuyển theo hướng dẫn là từ ngày 1-3 đến ngày 24-4.

Thời gian cụ thể do Ban tuyển sinh quân sự các đơn vị, địa phương bố trí cho phù hợp. Sau khi khám sức khỏe đợt 2, trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển, nếu còn thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển.

Theo Nhandan