Chủ nhật,  24/10/2021

Thành phố: Lan toả phong trào khuyến học, khuyến tài

(LSO) – Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, các cấp hội khuyến học tại thành phố Lạng Sơn đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động khuyến học, qua đó tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập.

Để công tác KHKT thật sự trở thành một phong trào sâu rộng và tạo được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân và các tổ chức chính trị – xã hội, những năm qua, các cấp hội khuyến học ở thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm giúp tác tầng lớp nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quỹ khuyến học đối với việc khuyến khích, động viên con em trên địa bàn vươn lên trong học tập; tuyên truyền về các mô hình học tập, các gương sáng khuyến học trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức sơ kết về chỉ đạo điểm các mô hình học tập, tạo sức lan tỏa về phong trào KHKT trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Lạng Sơn trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập

Bà Lưu Thị Thành, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố cho biết: Hội Khuyến học thành phố đã làm tốt việc thực hiện phối hợp về công tác khuyến học với các ban, ngành có liên quan thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ khuyến học các cấp; xây dựng kế hoạch điểm chỉ đạo về xây dựng các mô hình học tập; hướng dẫn cơ sở về nội dung, tiêu chí, tổ chức đánh giá xếp loại các mô hình học tập để cán bộ làm công tác KHKT thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hằng năm, hội quan tâm triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” KHKT, xây dựng xã hội học tập có sức lan tỏa rộng rãi như mô hình: “Gia đình hiếu học”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ khuyến học”, “Cộng đồng học tập”… Việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” và các hình thức vận động giáo dục đến nay trở thành phong trào quần chúng rộng lớn, đem lại hiệu quả thiết thực.

Thời gian qua, việc thực hiện “Dân vận khéo” công tác KHKT không chỉ lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị mà còn tạo sự lan tỏa đến từng gia đình, các khối thôn, doanh nghiệp, trường học về tham gia thực hiện công tác KHKT. Trong đó, các cấp hội khuyến học thành phố đã đẩy mạnh các hình thức vận động giáo dục, đặc biệt là việc vận động xây dựng quỹ khuyến học ở các cấp đạt được những kết quả tích cực. Từ năm 2019 đến nay, các cấp hội khuyến học thành phố đã tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp được gần 3,2 tỉ đồng xây dựng quỹ khuyến học, trong đó, Hội Khuyến học thành phố là 665 triệu đồng; hội khuyến học các phường, xã huy động được 810 triệu đồng; hội khuyến học các nhà trường vận động được trên 1,6 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã tổ chức khen thưởng cho hơn 12.100 lượt học sinh, trao học bổng cho 50 học sinh nghèo hiếu học, học sinh có kết quả cao trong học tập.

Về vận động tham gia các mô hình, phấn đấu đạt danh hiệu học tập, từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố có 100% phường, xã, khối thôn đăng ký danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 98,29% gia đình đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 100%  dòng họ, ban khuyến học, chi hội khuyến học các nhà trường đăng ký đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Cô Ngô Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn cho biết: Đầu mỗi năm học, ban giám hiệu và chi hội khuyến học nhà trường đều họp, thống nhất các nội dung tuyên truyền để nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh trong thực hiện công tác KHKT. Các nội dung này được truyền đạt tới học sinh tại các buổi sinh hoạt chung của nhà trường và thông tin cho phụ huynh tại các buổi họp phụ huynh… Nhờ đó, các hoạt động KHKT của nhà trường luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh và học sinh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp hội khuyến học thành phố Lạng Sơn sẽ tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội, thực hiện tốt phương châm “Dân vận khéo” để phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển, đóng góp vào các thành tựu chung của công tác giáo dục trên địa bàn.

HOÀNG TÙNG