Thứ tư,  28/07/2021

Họp bàn công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

LSO-Sáng nay (8/7), Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 họp bàn công tác chuẩn bị kỳ thi.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và dự thảo phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỉnh Lạng Sơn có 40 đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh lớp 12 là 8.012 (giảm 223 thí sinh so với năm 2019); thí sinh tự do là 806 (tăng 209 thí sinh so với năm 2019).

Kỳ thi năm nay có 5.043 thí sinh đăng ký dự thi lấy kết quả chỉ để xét tốt nghiệp (chiếm 57,2%); 3.232 thí sinh đăng ký lấy kết quả xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng (chiếm 36,7%); 534 thí sinh đăng ký lấy kết quả chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng (chiếm 6,2%). Các thí sinh dự thi tại 21 điểm thi trên toàn tỉnh.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, từ ngày 15 – 20/7/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ thí sinh, chuẩn hóa thông tin đăng ký dự thi; trước ngày 4/8/2020, tập huấn công tác coi thi, thanh tra thi cho lãnh đạo, thư ký hội đồng, cán bộ thanh tra; ngày 8/8/2020, vận chuyển và bàn giao đề thi đến các điểm thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra từ ngày 9 – 10/8/2020, các ban chấm thi làm việc từ ngày 12 – 26/8/2020 và ngày 27/8/2020 công bố kết quả thi.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận một số vấn đề như: công tác chỉ đạo ôn tập cho học sinh; rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi; chuẩn bị các phương án về hạ tầng lưới điện, giao thông, thông tin liên lạc và đảm bảo an ninh, an toàn trong kỳ thi…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban
Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cơ bản nhất trí với các phương án chuẩn bị cho kỳ thi.

Đồng chí lưu ý: Các thành viên Ban Chỉ đạo cần phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong kỳ thi; đảm bảo các điều kiện về y tế và phòng dịch tại khu vực tổ chức thi; có phương án phòng chống tiêu cực tại các điểm thi; thận trọng trong việc tổ chức in sao đề thi; tăng cường tập huấn cho cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ coi thi… đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng quy chế.

HOÀNG TÙNG – TIỂU YẾN