Thứ năm,  27/01/2022

Lạng Sơn: Tổng kết thực hiện Quyết định 89 và 281 của Thủ tướng Chính phủ

LSO-Hôm nay (8/10), Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 9/1/2013 và Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020”, đến nay, toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; 100% các xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn; 100% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định.

Đối với việc triển khai Quyết định 281 về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đến năm 2020”, hằng năm, trung bình khoảng 700.000 lượt người tham gia học tập tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng và các thiết chế văn hóa – giáo dục với nhiều nội dung phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực. Toàn tỉnh hiện có 172.823 gia đình học tập, đạt tỷ lệ 89,4% (vượt 19,4% so với mục tiêu đặt ra).


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác triển khai, thực hiện Quyết định 89 và 281 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh và các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ để thực hiện các mục tiêu của đề án trong giai đoạn mới bảo đảm hiệu quả, thiết thực; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về học tập thường xuyên, tự giác và tự nguyện.

Cùng đó, gắn kết hoạt động xây dựng xã hội học tập với các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công dân được học tập, đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tích cực thực hiện việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề nhằm đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt các đề án thành phần, vận động nhân dân tích cực tham gia học tập, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc


Nhân dịp này, ban tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 89; trao bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 281 và trao 4 cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

HOÀNG TÙNG