Thứ sáu,  28/01/2022

Xây dựng Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thành cơ sở đào tạo hàng đầu về kỹ thuật y học

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Đó là một một trong những mục tiêu quan trong được thầy và trò Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đưa ra tại Lễ kỷ niệm 60 năm Truyền thống được tổ chức ngày 28-10. 

Báo cáo tại lễ kỷ niệm, TS Đinh Thị Diệu Hằng, Hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết, qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã bốn lần chuyển hướng, tám lần đổi tên và hai lần nâng cấp trường (từ Trường Y sĩ Hải Dương lên Trường cao đẳng kỹ thuật Y tế I và lên Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương). Mỗi lần chuyển hướng, nâng cấp đào tạo là một lần thử sức, đặc biệt đào tạo loại hình kỹ thuật viên y tế. Nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, trường đã hoàn thành nhiệm vụ một cách toàn diện, xuất sắc, khẳng định vị thế, uy tín và trở thành địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực đào tạo điều dưỡng và kỹ thuật y học.

Nhà trường luôn ý thức được chất lượng đào tạo là sự sống còn và phải luôn có sự tự trọng và trách nhiệm với xã hội, giữ gìn uy tín và xây dựng thương hiệu của Trường. Do vậy, trường luôn tập trung giải bài toán giữa quy mô và chất lượng, làm thế nào để đào tạo nguồn nhân lực y đa khoa, điều dưỡng – kỹ thuật y học ở trình độ đại học có chất lượng cao ngay từ những năm đầu, khóa đầu.

Trường đã có những bước phát triển đột phá, một bước tiến dài vững chắc, đó là: sớm xác định được sứ mệnh, triết lý giáo dục, tầm nhìn và giá trị cốt lõi – đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Trường. Trường luôn xác định phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên là yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo, nên luôn quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ.

Trường đã hoàn thành xây dựng chương trình đào tạo và tài liệu dạy học ở trình độ đại học; đặc biệt là các chương trình đào tạo kỹ thuật y học, giúp các cơ sở đào tạo kỹ thuật y học tham khảo học tập.

Mặt khác trường cũng là đơn vị tiên phong đột phá đào tạo theo học chế tín chỉ cho ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật y học ở trình độ đại học, cao đẳng từ năm học 2010 – 2011; bác  sĩ đa khoa từ năm 2013. Qua thời gian đào tạo đã đạt được kết quả tích cực, tạo niềm tin cho đội ngũ giảng viên và sinh viên tự giác, năng động, sáng tạo trong dạy và học. Đến năm 2020 đã có 9 khóa đại học và 10 khóa cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ tốt nghiệp. Trường đã sớm xây dựng chương trình và triển khai đào tạo điều dưỡng dựa trên năng lực theo Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam.

Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục được đặc biệt quan tâm, đã xây dựng kế hoạch hoạt động bảo đảm chất lượng, duy trì và phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng và tự đánh giá. Năm 2018, Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tạo được niềm tin cho người học, gia đình người học và xã hội.

Giai đoạn 2007-2020, trường đã đào tạo 17.870 học sinh, sinh viên, trung bình 93% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp một năm, đặc biệt có hai khóa bác sĩ y khoa tốt nghiệp và 100% có việc làm ngay, được nhiều cơ sở y tế công lập và ngoài công lập tuyển dụng và đánh giá cao về chất lượng tay nghề.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được và đào tạo luôn phải gắn với nhu cầu xã hội, trong thời gian tới nhà trường tập trung thực hiện mục tiêu: phát triển Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thành trường đào tạo đa ngành và là trường hàng đầu quốc gia về kỹ thuật y học; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh phục vụ cộng đồng; Bệnh viện Trường thực hiện hiệu quả tự chủ chi thường xuyên và phấn đấu trường tự chủ chi thường xuyên trước năm 2023.

Các nhiệm vụ trọng tâm là: đào tạo nguồn nhân lực y tế theo chuẩn năng lực ở trình độ đại học trong một số ngành khoa học sức khỏe, nhất là kỹ thuật y học; tập trung mở mã ngành đào tạo sau đại học; thực hiện đánh giá ngoài chương trình đào tạo trước 2023; hoàn thành và xuất bản giáo trình đào tạo điều dưỡng và kỹ thuật y học theo chuẩn đầu ra, dựa trên năng lực và có sự tích hợp.

Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030, kết hợp nguồn nhân lực giữa nhiệm vụ đào tạo và khám chữa bệnh. Nghiên cứu, hợp tác, ứng dụng, phát triển kỹ thuật cao và chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật y học phục vụ nhu cầu phát triển ngành và xã hội. Ưu tiên số hóa nhà trường, bệnh viện, đào tạo trực tuyến, tiến tới đào tạo, khám chữa bệnh từ xa. Thực hiện các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng cao. Tập trung phát triển các kỹ thuật mới dựa vào thế mạnh của Trường. Phát triển các gói khám sức khỏe cho người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp và cộng đồng; khám sàng lọc ung thư sớm tại cộng đồng. Tích cực, chủ động trong phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng lực xét nghiệm, huy động giảng viên và sinh viên tình nguyện tham gia phòng chống dịch khi địa phương và Bộ Y tế yêu cầu.

Phát huy vai trò của Hội đồng trường trong công tác định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển Trường, tăng tính dân chủ, giám sát, công khai minh bạch để Trường hoạt động đúng với sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi, thực hiện tự chủ từng phần, tiến tới tự chủ chi thường xuyên với tinh thần “Đổi mới để tự chủ, tự chủ để đổi mới”, đặc biệt khi thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao…

Tại lễ kỷ niệm, Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng trao 60 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương để hỗ trợ đồng bào miền trung bị lũ lụt.

Theo Nhandan