Thứ năm,  11/08/2022

Thêm hai đơn vị được phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh sáu bậc

Trường đại học Quy Nhơn (Ảnh: QNU)

Tính đến thời điểm này, có 16 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam, tăng thêm hai đơn vị so với thời điểm tháng 5-2020.

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo vừa công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh).

Theo đó, tính đến thời điểm này, đã có 16 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam, tăng thêm hai đơn vị so với thời điểm tháng 5-2020. Hai đơn vị mới có đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ là: Trường đại học Quy Nhơn, Trường đại học Tây Nguyên.

Như vậy, danh sách 16 đơn vị này gồm có: Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Đại học Thái Nguyên, Trường đại học Cần Thơ, Trường đại học Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Vinh, Học viện An ninh nhân dân, Trường đại học Sài Gòn, Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Trà Vinh, Trường đại học Văn Lang, Trường đại học Quy Nhơn, Trường đại học Tây Nguyên.

Theo Nhandan