Thứ bảy,  18/09/2021

Tổng kết thực hiện Chương trình, sách giáo khoa lớp 1

– Sáng nay (3/6), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2020 – 2021.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở GD&ĐT

Dự hội nghị có hơn 500 cán bộ quản lý, giáo viên tại 224 điểm cầu các đơn vị, trường học các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa mới lớp 1, ngay sau khi kết thúc năm học 2019 – 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực chỉ đạo các đơn vị nhà trường rà soát, đầu tư các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học; phối hợp chỉ đạo, chuẩn bị đội ngũ giáo viên đảm bảo chất lượng, số lượng; tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình…

Ngoài ra, các trường đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo đủ 1 phòng/lớp và dạy học 2 buổi/ngày; 100% học sinh lớp 1 có đủ đồ dùng học tập, sách giáo khoa.

Qua đánh giá về công tác giảng dạy, phần lớn giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; sử dụng có hiệu quả đồ dùng, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác tài liệu bổ trợ dạy học. Đặc biệt, giáo viên đã linh hoạt trong việc điều chỉnh nội dung, thời lượng, dung lượng kiến thức bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của địa phương.

Nhờ đó, chất lượng các mặt giáo dục được nâng cao, năm học 2020 – 2021, toàn tỉnh có 253 trường có lớp tiểu học với hơn 15.000 học sinh khối lớp 1. Kết thúc năm học, tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt môn Tiếng Việt đạt 64,97% (tăng 14,57% so với năm học 2019 – 2020); tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt môn Toán là 69,6% (tăng 9,6% so với năm học 2019 – 2020).

Tại hội nghị, cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường đã thảo luận, nêu lên những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 1 như: cơ sở vật chất ở một số trường chưa đồng bộ, chưa kết nối mạng internet (nhất là ở điểm trường), hạn chế trong việc sử dụng sách mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động giáo dục; một số cơ sở giáo dục còn thiếu phòng học bộ môn, sân chơi bãi tập… đồng thời đề xuất ý kiến thực hiện hiệu quả việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo kế hoạch của Bộ, Sở GD&ĐT phù hợp với điều kiện địa phương; điều chỉnh, sắp xếp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn… đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

HOÀNG TÙNG