Thứ tư,  25/05/2022

Dự thảo quy chế về tổ chức hoạt động của trường phổ thông tư thục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, trường phổ thông tư thục là cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục.

Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trường phổ thông tư thục là nguồn ngoài ngân sách Nhà nước. Trường phổ thông tư thục có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng.

Trường phổ thông tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn như trường công lập theo quy định tại Điều lệ Trường tiểu học; Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi tắt là Điều lệ trường phổ thông) trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, phương pháp giáo dục; các quy định liên quan đến giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá, thi, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ; các quy định về công khai, dân chủ, trách nhiệm giải trình, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội và các quy định tại Quy chế này.

Trường phổ thông tư thục tự chủ và tự chịu trách nhiệm về thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển; tổ chức các hoạt động giáo dục; xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên; huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông.

Chính sách ưu đãi

Trường phổ thông tư thục được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Về chương trình giáo dục, dự thảo nêu rõ trường phổ thông tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, nhà trường. Trong trường hợp trường thực hiện liên kết giáo dục với cơ sở giáo dục nước ngoài theo quy định của pháp luật thì thực hiện chương trình giáo dục tích hợp giữa chương trình giáo dục của Việt Nam với chương trình giáo dục của nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trường phổ thông tư thục có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện các chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật.

Trường phổ thông tư thục cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông được bổ sung thời gian học tập không quá 4 tuần/năm ngoài quy định đối với trường phổ thông công lập cùng cấp học nhưng không thu thêm học phí cho thời gian học bổ sung.

Giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên trường phổ thông tư thục phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường phổ thông.

Học sinh trường phổ thông tư thục có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Baochinhphu