Thứ hai,  23/05/2022

Trả giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho thí sinh chậm nhất ngày 3/8

Thí sinh điểm thi Trường THPT Cao Lãnh 1 (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) kết thúc môn thi thi Ngữ văn đợt 1.

Là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các đơn vị đăng ký dự thi, hội đồng thi trong hướng dẫn tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ban hành ngày 20/7.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 diễn ra trong ngày 6 và 7/8. Đối tượng dự thi là thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1; thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các đối tượng thí sinh nêu trên được dự thi đợt 2 của kỳ thi nếu đáp ứng các điều kiện: đã đăng ký dự thi; không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1; không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT; chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả các bài thi/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2.

Trường hợp thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tùy theo diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19 và yêu cầu về phòng, chống dịch tại các địa phương, các hội đồng thi xem xét để bố trí số lượng thí sinh tại mỗi phòng thi (tối đa không quá 24 thí sinh/phòng thi với mỗi bài thi/môn thi). Các hội đồng thi thành lập các điểm thi; xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi, hoàn thành chậm nhất ngày 3/8; chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các điểm thi chậm nhất ngày 4/8; ban coi thi làm việc từ ngày 5/8.

Lịch thi cụ thể các bài thi/môn thi gồm:

Ngày Buổi Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Thời gianlàm bài Giờphát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầulàm bài  
05/8/2021 SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
CHIỀU 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi
06/8/2021 SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35  
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30  
07/8/2021 SÁNG Bài thi KHTN Vật lý 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35  
Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35  
Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35  
Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35  
Địa lý 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35  
Giáo dục công dân 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35  
CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30  
08/8/2021 SÁNG Dự phòng        
Theo Nhandan