Thứ hai,  27/06/2022

Sở Giáo dục và Đào tạo: Phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới


Học sinh tham gia ngoại khóa tại Chương trình phát động thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022

– Sáng 3/6, tại Trường THPT Chuyên Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Chương trình phát động thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022 (5/6).

Chủ đề Ngày môi trường thế giới năm 2022 là “Chỉ một Trái Đất” (Only One Earth) với thông điệp: Cùng nhau hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm; cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn phá hủy hệ sinh thái toàn cầu; sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống lại đói nghèo; ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tích cực thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa; xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp; thực hiện có hiệu quả các hoạt động tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm vào các môn học. Các đơn vị, trường học tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động trồng cây, trồng hoa, dọn dẹp vệ sinh, tu bổ công trình nước sạch, vệ sinh tại đơn vị; nâng cao công tác thu gom chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước…. góp phần xây dựng “Trường học công viên”.

Trong chương trình phát động, ban tổ chức đã giới thiệu về mô hình thu gom và tái chế rác thải; hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác giáo dục bảo vệ môi trường; tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh với chủ đề giáo dục môi trường…


Học sinh trả lời các câu hỏi liên quan đến bảo vệ môi trường tại Chương trình phát động thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022

Thông qua Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022 nhằm giúp cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn ngành nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường; lan toả tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường, từ đó cụ thể hoá thành các hoạt động giáo dục, bảo vệ môi trường gắn với các nhiệm vụ được giao của đơn vị, cơ sở giáo dục.

THU HIỀN