Thứ tư,  28/09/2022

Tràng Định lần đầu tiên tổ chức chương trình “Học kỳ Quân đội”

– Sáng 22/7, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tràng Định phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự và Huyện đoàn Tràng Định tổ chức chương trình “Học kỳ Quân đội” năm 2022.

Đây là năm đầu tiên huyện Tràng Định tổ chức chương trình “Học kỳ Quân đội”, tham gia khóa học có 58 học sinh trong độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi.

Các “chiến sĩ nhí” nghe phổ biến quy chế khóa học

“Học kỳ Quân đội” là môi trường giáo dục tổng hợp dành cho học sinh thông qua chương trình rèn luyện trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội. Nội dung chương trình khóa học trong 7 ngày với 40% là nội dung huấn luyện của đơn vị quân đội đã được giảm tải để phù hợp với lứa tuổi học sinh; 40% kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội; 20% hoạt động sinh hoạt tập thể, dân vũ, vui chơi, hoạt động xã hội.

Phụ huynh chỉnh sửa lại trang phục cho học viên trước khi “lên đường nhập ngũ”

“Chiến sĩ nhí” đang được hướng dẫn hướng dẫn thắt dây balo

Thông qua chương trình nhằm giúp các em học sinh có những chuyển biến tích cực trong nền nếp sinh hoạt, tác phong và ý thức kỷ luật.

THU HIỀN