Thứ năm,  07/12/2023

Ðổi mới quản lý giáo dục đại học

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 296/CT-TTg về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. Thủ tướng chỉ thị cần quán triệt nhận thức: Phát triển quy mô giáo dục đại học phải đi đôi với bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo, kiên quyết chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo.Với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 12 yêu cầu. Trong đó có việc tổ chức thảo luận trong tất cả các cơ sở giáo dục đại học: Vì sao phải nâng cao chất lượngđào tạo, làm gì để bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn hiện nay; đổi mới công tác quy hoạch, rà soát các chỉ tiêu phát triển hệ thống giáo dục đại học đến năm 2020; tăng cường công tác dự báo để các mục tiêu và chỉ số phát triển giáo dục đại học có tính khả thi, làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020. Thủ tướng yêu cầu Bộ GD - ĐT hướng dẫn và kiểm tra...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 296/CT-TTg về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. Thủ tướng chỉ thị cần quán triệt nhận thức: Phát triển quy mô giáo dục đại học phải đi đôi với bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo, kiên quyết chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo.

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 12 yêu cầu. Trong đó có việc tổ chức thảo luận trong tất cả các cơ sở giáo dục đại học: Vì sao phải nâng cao chất lượngđào tạo, làm gì để bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn hiện nay; đổi mới công tác quy hoạch, rà soát các chỉ tiêu phát triển hệ thống giáo dục đại học đến năm 2020; tăng cường công tác dự báo để các mục tiêu và chỉ số phát triển giáo dục đại học có tính khả thi, làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020. Thủ tướng yêu cầu Bộ GD – ĐT hướng dẫn và kiểm tra các trường áp dụng mức trần học phí mới theo hướng tăng học phí phải gắn liền với các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo. Cùng với đó là triển khai phân cấp mạnh mẽ cho các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm soát bên trong các trường, trên cơ sở các quy định của Nhà nước và của các trường, tăng cường công tác giám sát và kiểm tra của Nhà nước, của xã hội và của bản thân các cơ sở.

* Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa công bố phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2010. Theo đó, về cơ bản công tác tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2010 vẫn giữ ổn định theo giải pháp ba chung như các năm trước. Bộ GD-ĐT nêu rõ tuyển sinh năm nay có năm điểm mới so với kỳ thi tuyển sinh năm 2009. Thứ nhất, đối tượng dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ có thêm đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề. Người tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD-ĐT. Thứ hai, quy định về số thí sinh và số cán bộ coi thi cho mỗi phòng thi. Mỗi phòng thi theo danh sách chỉ xếp tối đa không quá 40 thí sinh và phải có hai cán bộ coi thi. Những phòng thi lớn cần sắp xếp cho phù hợp với số lượng quy định trên. Không xếp thí sinh thi môn tự luận cùng với thí sinh thi môn trắc nghiệm trong một phòng thi. Thứ ba, nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển. Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại các trường trong thời hạn quy định của lịch công tác tuyển sinh, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau. Thứ tư, về việc xác định điểm trúng tuyển. Các trường xây dựng điểm trúng tuyển chung theo khối thi hoặc theo ngành đào tạo. Điểm trúng tuyển đối với các nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước, bảo đảm tỷ lệ trúng tuyển hợp lý giữa các nguyện vọng. Không hạ điểm trúng tuyển, trừ những trường hợp đặc biệt, do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét quyết định. Thứ năm, về học phí. Các trường công bố công khai mức thu học phí theo tháng, học kỳ hoặc năm học trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010”. Học phí chỉ tính theo tiền đồng Việt Nam. Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ quy trình và thời hạn thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT), lệ phí đăng ký dự thi. Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại trường đó. Các đối tượng khác nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại các địa điểm do Sở GD-ĐT quy định. Các địa điểm này không thu hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT của học sinh đang học lớp 12. Thời hạn thu nhận hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT theo hệ thống của Sở GD-ĐT là từ ngày 10-3 đến hết ngày 10-4; tại các trường tổ chức thi là từ ngày 11-4 đến hết ngày 17-4.

Các trường công bố điểm trúng tuyển NV1 chậm nhất là ngày 20-8. Đợt hai: từ ngày 25-8 đến 17 giờ ngày 10-9; đợt ba từ ngày 15-9 đến 17 giờ ngày 30-9. Các trường không được kết thúc việc nhận hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT của thí sinh nộp trong thời hạn quy định.

Kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010 có ba đợt. Đợt một, ngày 4-7 và 5-7 thi ĐH khối A và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu vẽ đến 8-7. Đợt hai: Ngày 9, 10-7 thi ĐH khối B, C, D và các khối năng khiếu. Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa thi tiếp các môn năng khiếu đến 14-7. Đợt ba: Ngày 15 và 16-7 thi CĐ. Các trường CĐ có thi các môn năng khiếu đến 20-7.
Theo Nhandan