Thứ năm,  06/10/2022

Chỉ định Agribank phục vụ Chương trình Phát triển giáo dục trung học

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hôm nay 1-3 đã chỉ định Agribank phục vụ cho Chương trình Phát triển giáo dục trung học với trị giá 60 triệu USD do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ.Chương trình được ký kết ngày 22-12-2009 giữa Việt Nam và ADB, nhằm hỗ trợ cải cách hệ thống giáo dục trung học của Việt Nam, đáp ứng các nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình.Chương trình này sẽ giải quyết những vấn đề liên quan của giáo dục trung học thông qua việc cập nhật kế hoạch Tổng thể Phát triển giáo dục Trung học của Việt Nam, xây dựng những tiêu chuẩn quốc gia đối với các trường trung học, nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy, cải thiện chất lượng giáo viên trung học, thiết lập một ban kiểm định quốc gia và hệ thống đánh giá học tập mới, đồng thời phát triển giáo dục thường xuyên.Tổng chi phí của chương trình Phát triển giáo dục trung học có giá trị tương đương 71 triệu USD, trong đó các khoản cho...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hôm nay 1-3 đã chỉ định Agribank phục vụ cho Chương trình Phát triển giáo dục trung học với trị giá 60 triệu USD do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ.

Chương trình được ký kết ngày 22-12-2009 giữa Việt Nam và ADB, nhằm hỗ trợ cải cách hệ thống giáo dục trung học của Việt Nam, đáp ứng các nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình.

Chương trình này sẽ giải quyết những vấn đề liên quan của giáo dục trung học thông qua việc cập nhật kế hoạch Tổng thể Phát triển giáo dục Trung học của Việt Nam, xây dựng những tiêu chuẩn quốc gia đối với các trường trung học, nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy, cải thiện chất lượng giáo viên trung học, thiết lập một ban kiểm định quốc gia và hệ thống đánh giá học tập mới, đồng thời phát triển giáo dục thường xuyên.

Tổng chi phí của chương trình Phát triển giáo dục trung học có giá trị tương đương 71 triệu USD, trong đó các khoản cho vay của ADB trị giá 60 triệu USD và 11 triệu USD từ đóng góp của Chính phủ. Các khoản cho vay của ADB bao gồm một khoản vay chính sách 20 triệu USD có kỳ hạn 24 năm và một khoản vay dự án 40 triệu USD có kỳ hạn 32 năm.
Theo Nhandan