Chủ nhật,  10/12/2023

55 nghìn sinh viên được đào tạo tại Aptech Việt Nam

Hơn 55 nghìn sinh viên các ngành chuyên ngành: Lập trình viên quốc tế Aptech, Kỹ thuật viên ITT, Quản trị mạng N-Power và Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện Arena... theo chuẩn ISO 9001 được đào tạo tại hệ thống đào tạo Aptech Việt Nam sau mười năm (1999 - 2009).Trong năm 2009, các trung tâm thuộc hệ thống Aptech Việt Nam đã tuyển sinh đào tạo gần mười nghìn sinh viên, giữ vững mức tăng trưởng bình quân 30%/năm. Đặc biệt các trung tâm đào tạo Aptech trực thuộc Tập đoàn FPT (FPT - Aptech) với việc áp dụng hệ thống quản lý trực tuyến, chăm lo công tác sinh viên, ứng dụng mô hình đào tạo, đào tạo liên thông lấy bằng đại học quốc tế ngay tại Việt Nam, kết hợp với Nhà văn hóa thanh niên và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình học bổng thiết thực như học bổng "Tài năng trẻ FPT", học bổng toàn phần CNTT, học bổng "Vươn cao cùng Aptech"... trợ giúp tích cực các bạn đam mê CNTT thực hiện ước mơ của mình, trở thành đơn vị uy tín cung cấp nhân...

Hơn 55 nghìn sinh viên các ngành chuyên ngành: Lập trình viên quốc tế Aptech, Kỹ thuật viên ITT, Quản trị mạng N-Power và Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện Arena… theo chuẩn ISO 9001 được đào tạo tại hệ thống đào tạo Aptech Việt Nam sau mười năm (1999 – 2009).

Trong năm 2009, các trung tâm thuộc hệ thống Aptech Việt Nam đã tuyển sinh đào tạo gần mười nghìn sinh viên, giữ vững mức tăng trưởng bình quân 30%/năm. Đặc biệt các trung tâm đào tạo Aptech trực thuộc Tập đoàn FPT (FPT – Aptech) với việc áp dụng hệ thống quản lý trực tuyến, chăm lo công tác sinh viên, ứng dụng mô hình đào tạo, đào tạo liên thông lấy bằng đại học quốc tế ngay tại Việt Nam, kết hợp với Nhà văn hóa thanh niên và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình học bổng thiết thực như học bổng “Tài năng trẻ FPT”, học bổng toàn phần CNTT, học bổng “Vươn cao cùng Aptech”… trợ giúp tích cực các bạn đam mê CNTT thực hiện ước mơ của mình, trở thành đơn vị uy tín cung cấp nhân lực CNTT cho các công ty phần mềm trong và ngoài tập đoàn FPT.
Theo Nhandan