Thứ ba,  28/11/2023

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn: Tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh bậc tiểu học

LSO-Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2010 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn đã tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học năm học 2009 - 2010.Với mục đích tạo ra sân chơi sôi nổi, vui vẻ, hồn nhiên cho các em và là cơ hội giao lưu học hỏi giữa các trường tiểu học. Đồng thời, thúc đẩy phong trào dạy và học Tiếng Anh trong trường tiểu học trên địa bàn huyện. 17 đội tuyển, với trên 100 học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn huyện đã tham gia hai phần thi: phần thi cá nhân nghe, đọc, viết; phần thi đồng đội kiểm tra nghe, nói, giao tiếp với các chủ đề: bạn và tôi, trường của tôi, gia đình tôi và thế giới quanh ta.Đây là cơ hội để học sinh bậc tiểu học trên địa bàn huyện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời đánh giá kết quả đào tạo môn tiếng Anh, từ đó đẩy mạnh phong trào dạy – học ngoại ngữ trong các trường tiểu...

LSO-Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2010 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn đã tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học năm học 2009 – 2010.
Với mục đích tạo ra sân chơi sôi nổi, vui vẻ, hồn nhiên cho các em và là cơ hội giao lưu học hỏi giữa các trường tiểu học. Đồng thời, thúc đẩy phong trào dạy và học Tiếng Anh trong trường tiểu học trên địa bàn huyện. 17 đội tuyển, với trên 100 học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn huyện đã tham gia hai phần thi: phần thi cá nhân nghe, đọc, viết; phần thi đồng đội kiểm tra nghe, nói, giao tiếp với các chủ đề: bạn và tôi, trường của tôi, gia đình tôi và thế giới quanh ta.
Đây là cơ hội để học sinh bậc tiểu học trên địa bàn huyện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời đánh giá kết quả đào tạo môn tiếng Anh, từ đó đẩy mạnh phong trào dạy – học ngoại ngữ trong các trường tiểu học.

Minh Lý