Thứ bảy,  03/12/2022

Khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi bổ túc THPT

LSO-Ngày 18/3/2010, tại Trung tâm GDTX I, ngành GD&ĐT đã khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Bổ túc THPT năm học 2009-2010. Tham gia hội thi có 45 giáo viên đại diện cho gần 300 giáo viên khối bổ túc THPT của 11 trung tâm GDTX trong toàn tỉnh.Tại hội thi lần này, các giáo viên trải qua 2 phần thi: phần thi trình bày sáng kiến, kinh nghiệm giảng dạy được trình chiếu qua đĩa CD và 2 tiết thực dạy, mỗi tiết 45phút và 5 phút kiểm tra. Trong số 90 tiết dạy, số tiết dạy bằng giáo án điện tử chiếm 85,5%. Đây là hoạt động chuyên môn cao của ngành GDTX trong năm học này, nhằm đánh giá thực chất đội ngũ giáo viên của các trung tâm trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng GD bổ túc THPT.Giờ giảng bằng giáo án điện tử của giáo viên tham gia hội thi.Lâu nay, chất lượng GD của Bổ túc THPT đang là một vấn đề nan giải của ngành GD, bằng chứng là tỷ lệ và chất lượng tốt nghiệp đều thấp hơn nhiều so với GD chính quy....

LSO-Ngày 18/3/2010, tại Trung tâm GDTX I, ngành GD&ĐT đã khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Bổ túc THPT năm học 2009-2010. Tham gia hội thi có 45 giáo viên đại diện cho gần 300 giáo viên khối bổ túc THPT của 11 trung tâm GDTX trong toàn tỉnh.
Tại hội thi lần này, các giáo viên trải qua 2 phần thi: phần thi trình bày sáng kiến, kinh nghiệm giảng dạy được trình chiếu qua đĩa CD và 2 tiết thực dạy, mỗi tiết 45phút và 5 phút kiểm tra. Trong số 90 tiết dạy, số tiết dạy bằng giáo án điện tử chiếm 85,5%. Đây là hoạt động chuyên môn cao của ngành GDTX trong năm học này, nhằm đánh giá thực chất đội ngũ giáo viên của các trung tâm trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng GD bổ túc THPT.
Giờ giảng bằng giáo án điện tử của giáo viên tham gia hội thi.
Lâu nay, chất lượng GD của Bổ túc THPT đang là một vấn đề nan giải của ngành GD, bằng chứng là tỷ lệ và chất lượng tốt nghiệp đều thấp hơn nhiều so với GD chính quy. Nguyên nhân chủ yếu là chất lượng “đầu vào” quá thấp và cũng một phần do chất lượng đội ngũ giáo viên chưa cao, chưa thực sự đổi mới phương pháp dạy và học.
Để tiến tới hội thi lần này, trong học kỳ I vừa qua, tất cả các trung tâm đều tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, thu hút 262 giáo viên tham gia với kết quả tỷ lệ xếp loại giỏi là 13%, loại khá 68% và 18% loại trung bình.

MH