Thứ bảy,  24/02/2024

Yêu cầu các trường hát Quốc ca trong Lễ chào cờ Tổ quốc

Ngày 29-3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp yêu cầu tất cả giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên hát Quốc ca trong Lễ chào cờ Tổ quốc.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào và trách nhiệm của con người Việt Nam với Tổ quốc và nhân dân.Tuy nhiên, hiện nay, ở nhiều nơi, trong Lễ chào cờ Tổ quốc mọi người không hát Quốc ca hoặc thay hát bằng việc nghe nhạc hay nghe lời bài Quốc ca. Điều đó làm giảm tính trang nghiêm và ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc.Bài hát "Tiến quân ca" được nhạc sỹ Văn Cao (1923-1995) sáng tác vào cuối năm 1944. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã được các chiến sĩ cách mạng tiếp nhận và trở thành bài hát chính thức của Mặt trận...

Ngày 29-3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp yêu cầu tất cả giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên hát Quốc ca trong Lễ chào cờ Tổ quốc.

Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào và trách nhiệm của con người Việt Nam với Tổ quốc và nhân dân.

Tuy nhiên, hiện nay, ở nhiều nơi, trong Lễ chào cờ Tổ quốc mọi người không hát Quốc ca hoặc thay hát bằng việc nghe nhạc hay nghe lời bài Quốc ca. Điều đó làm giảm tính trang nghiêm và ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc.
Bài hát “Tiến quân ca” được nhạc sỹ Văn Cao (1923-1995) sáng tác vào cuối năm 1944. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã được các chiến sĩ cách mạng tiếp nhận và trở thành bài hát chính thức của Mặt trận Việt Minh. Quốc hội khóa đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định lấy bài “Tiến quân ca” làm Quốc ca Việt Nam.
Để việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca trở thành nền nếp, có tác dụng giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường mầm non dạy hát Quốc ca cho trẻ mẫu giáo và tổ chức sinh hoạt tập thể có hát Quốc ca. Đối với các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác, trong Lễ chào cờ Tổ quốc, tất cả giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên đều hát Quốc ca (có hoặc không có nhạc đệm).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, các đơn vị, tổ chức liên quan tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc, tập hát Quốc ca để học sinh, sinh viên hiểu và hát Quốc ca trong Lễ chào cờ Tổ quốc, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.
Theo Nhandan