Thứ năm,  07/12/2023

Tỷ lệ học sinh bỏ học ở trung du và miền núi phía bắc giảm

Năm học 2009- 2010, 15 tỉnh trung du và miền núi phía bắc có số học sinh bỏ học giảm 0,09%, bằng 942 em so với năm trước, nhiều tỉnh không có học sinh tiểu học bỏ học.Số liệu thống kê cho thấy, tính tổng cộng toàn vùng có 11.197 học sinh bỏ học, chiếm hơn 0,5%, trong đó, số học sinh bậc tiểu học bỏ học là 1.007 em, bậc trung học cơ sở 4.483 em, bậc trung học phổ thông 5.707 em.Có thể thấy, càng lên cấp học cao hơn, số lượng học sinh bỏ học càng lớn. Nguyên nhân bỏ học chủ yếu do học sinh có học lực kém, do chuyển hình thức học tập và đi lao động, một số địa phương vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc việc vận động học sinh chưa thực sự quyết liệt, chưa có giải pháp thích hợp.Để giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học, ngành giáo dục và đào tạo các địa phương đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền huy động các lực lượng xã hội vận động học sinh ra lớp, phối hợp với các ngành, các tổ chức xã hội, phối...

Năm học 2009- 2010, 15 tỉnh trung du và miền núi phía bắc có số học sinh bỏ học giảm 0,09%, bằng 942 em so với năm trước, nhiều tỉnh không có học sinh tiểu học bỏ học.

Số liệu thống kê cho thấy, tính tổng cộng toàn vùng có 11.197 học sinh bỏ học, chiếm hơn 0,5%, trong đó, số học sinh bậc tiểu học bỏ học là 1.007 em, bậc trung học cơ sở 4.483 em, bậc trung học phổ thông 5.707 em.

Có thể thấy, càng lên cấp học cao hơn, số lượng học sinh bỏ học càng lớn. Nguyên nhân bỏ học chủ yếu do học sinh có học lực kém, do chuyển hình thức học tập và đi lao động, một số địa phương vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc việc vận động học sinh chưa thực sự quyết liệt, chưa có giải pháp thích hợp.

Để giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học, ngành giáo dục và đào tạo các địa phương đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền huy động các lực lượng xã hội vận động học sinh ra lớp, phối hợp với các ngành, các tổ chức xã hội, phối hợp tuyên truyền và vận động trong nhân dân, các bậc cha mẹ học sinh. Đồng thời huy động các nguồn lực giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, hỗ trợ sách giáo khoa, văn phòng phẩm, mua tài liệu đọc thêm, sách truyện, dụng cụ thể thao để thu hút các em vào hoạt động vui chơi giải trí.

Các sở giáo dục và đào tạo Yên Bái, Điện Biên, Bắc Giang đã tổ chức các hội nghị trực tuyến, làm việc trực tiếp với UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tình hình và bàn biện pháp chỉ đạo, các biện pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

Các sở giáo dục và đào tạo Lai Châu, Quảng Ninh đã có những giải pháp tích cực, hỗ trợ mỗi học sinh bán trú mỗi tháng từ 120.000đ – 200.000đ để bảo đảm số lượng học sinh ra lớp; sở giáo dục và đào tạo Yên Bái hỗ trợ bình quân 195.000 đ/năm cho học sinh trong các trường dân tộc bán trú dân nuôi.
Các trường tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu kém, đồng thời chú trọng tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để cuốn hút học sinh đến trường.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo các tỉnh trong khu vực từng bước cải thiện đời sống cho giáo viên, đặc biệt là vùng cao, vùng khó khăn; triển khai có hiệu quả Đề án kiến cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở cho học sinh nội trú dân nuôi.
Theo Nhandan