Chủ nhật,  10/12/2023

Hà Nội: Không được cắt xén chương trình lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không được cắt xén chương trình của lớp 12, có biện pháp phụ đạo cho những học sinh yếu, kém và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010.Trong văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, bổ túc văn hóa, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên về việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009- 2010, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu lên 7 nội dung công việc cụ thể mà các trường cần tập trung thực hiện.Theo đó, Sở yêu cầu các trường dạy hết chương trình, dạy đủ các bài, tuyệt đối không được cắt xén. Các trường phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình của các khối lớp, đặc biệt là đối với khối lớp 12.Tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 sát với chuẩn kiến thức, kỹ năng và cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, có biện pháp thiết thực phụ đạo cho những học sinh có học lực yếu, kém. Việc tổ...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không được cắt xén chương trình của lớp 12, có biện pháp phụ đạo cho những học sinh yếu, kém và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010.

Trong văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, bổ túc văn hóa, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên về việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009- 2010, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu lên 7 nội dung công việc cụ thể mà các trường cần tập trung thực hiện.

Theo đó, Sở yêu cầu các trường dạy hết chương trình, dạy đủ các bài, tuyệt đối không được cắt xén. Các trường phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình của các khối lớp, đặc biệt là đối với khối lớp 12.

Tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 sát với chuẩn kiến thức, kỹ năng và cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, có biện pháp thiết thực phụ đạo cho những học sinh có học lực yếu, kém. Việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh học tập Quy chế thi tốt nghiệp THPT cần đặc biệt quan tâm đến những nội dung được sửa đổi, bổ sung.

Công tác chuẩn bị hồ sơ thi của thí sinh cần được chuẩn bị chu đáo, kể cả đối với các thí sinh tự do. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện dự thi, trường phải thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Đồng thời, các trường phải rà soát, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, chuẩn bị chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên ở xa đến làm nhiệm vụ thi tại đơn vị mình. Sẵn sàng chọn, cử cán bộ, giáo viên, nhân viên có năng lực, phẩm chất tốt tham gia công tác thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường tuyệt đối không được gợi ý cha mẹ học sinh hỗ trợ, đóng góp phục vụ kỳ thi dưới bất kỳ hình thức nào cũng như ép buộc học sinh mua bất kỳ tài liệu ôn tập nào.
Theo Nhandan