Thứ tư,  29/11/2023

Tuần lễ Toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2010

LSO-Ngày 19/4/2010, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức phát động hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2010”.Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào trung tuần tháng 4 trên phạm vi toàn cầu. Tuần lễ ở Việt Nam năm nay được tổ chức từ 19/4 – 25/4 với chủ đề “Tất cả vì một mục tiêu giáo dục cho mọi người”. Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục với khẩu hiệu “Tăng cường đầu tư cho giáo dục”. Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về tầm quan trọng của việc đầu tư cho giáo dục. Đồng thời, đây cũng là dịp để các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thể hiện sự quan tâm, đóng góp của mình vào sự phát triển của giáo dục ở địa phương.Nhân dịp này, đại diện các ban ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn và...

LSO-Ngày 19/4/2010, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức phát động hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2010”.
Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào trung tuần tháng 4 trên phạm vi toàn cầu. Tuần lễ ở Việt Nam năm nay được tổ chức từ 19/4 – 25/4 với chủ đề “Tất cả vì một mục tiêu giáo dục cho mọi người”. Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục với khẩu hiệu “Tăng cường đầu tư cho giáo dục”. Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về tầm quan trọng của việc đầu tư cho giáo dục. Đồng thời, đây cũng là dịp để các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thể hiện sự quan tâm, đóng góp của mình vào sự phát triển của giáo dục ở địa phương.
Nhân dịp này, đại diện các ban ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn và nhà trường đã cùng ký cam kết về tiếp tục tăng cường đầu tư cho giáo dục trong năm 2010 và những năm tiếp theo. Hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người, học sinh nhà trường đã tổ chức quyên góp để xây dựng trường bán trú dân nuôi ở Trường Tiểu học Quảng Lạc, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn.

Phan Huy