Thứ bảy,  03/12/2022

116 học sinh được miễn thi tốt nghiệp 2010

Đây là những học sinh đã tham dự kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế tháng 4/2010, được Bộ GD&ĐT xét duyệt miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2010.Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT, các trường (ĐHSP Hà Nội, ĐHSP TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN, Trường Phổ thông năng khiếu – ĐHQGTPHCM, ĐH Vinh) làm thủ tục xét duyệt miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2010 cho các học sinh có tên trong danh sách theo quy chế hiện hành. Các HS được miễn thi tốt nghiệp phải có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GD&ĐT hoặc có công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GD&ĐT trước ngày thi tốt nghiệp.Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, 3 đối tượng được miễn thi tốt nghiệp, đó là HS học lớp 12 tham gia thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực các môn văn hóa; HS lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu...

Đây là những học sinh đã tham dự kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế tháng 4/2010, được Bộ GD&ĐT xét duyệt miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2010.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT, các trường (ĐHSP Hà Nội, ĐHSP TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN, Trường Phổ thông năng khiếu – ĐHQGTPHCM, ĐH Vinh) làm thủ tục xét duyệt miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2010 cho các học sinh có tên trong danh sách theo quy chế hiện hành.

Các HS được miễn thi tốt nghiệp phải có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GD&ĐT hoặc có công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GD&ĐT trước ngày thi tốt nghiệp.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, 3 đối tượng được miễn thi tốt nghiệp, đó là HS học lớp 12 tham gia thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực các môn văn hóa; HS lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; HS khiếm thị. Đối với người học khiếm thị, chỉ cần học hết chương trình THPT; đủ diều kiện dự thi theo quy định; được các cơ sở y tế và trường phổ thông nơi học tập xác nhận tình trạng khiếm thị..
Các đối tượng được xét miễn thi tốt nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sau: Số ngày nghỉ học trong năm học lớp 12 không quá 45 buổi (nghỉ một lần hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại); được triệu tập vào đội tuyển vào học kỳ 2 lớp 12; Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên (đối với HS tham gia thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực các môn văn hóa) hoặc từ trung bình trở lên (đối với HS tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ);


Theo VnMedia