Thứ bảy,  03/12/2022

Tạm dừng việc thẩm định hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo

Ngày 26/4, Bộ GD-ĐT thông báo tạm dừng việc thẩm định hồ sơ đăng ký mở ngành đối với các trường đại học, cao đẳng cho đến khi ban hành quy trình mới. Giải thích về việc này, bà Trần Thị Hà - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết trong thời gian vừa qua, Bộ GD-ĐT đã nhận được hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ của một số trường ĐH và CĐ trong cả nước. Tuy nhiên, hiện nay “Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH” ban hành theo Quyết định 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đang được hoàn thiện bổ sung để khắc phục những bất cập đã được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học.Đồng thời, trong quá trình Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát tại một số trường ĐH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đối với giáo dục ĐH”, các thành viên...

Ngày 26/4, Bộ GD-ĐT thông báo tạm dừng việc thẩm định hồ sơ đăng ký mở ngành đối với các trường đại học, cao đẳng cho đến khi ban hành quy trình mới.

Giải thích về việc này, bà Trần Thị Hà – Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết trong thời gian vừa qua, Bộ GD-ĐT đã nhận được hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ của một số trường ĐH và CĐ trong cả nước. Tuy nhiên, hiện nay “Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH” ban hành theo Quyết định 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đang được hoàn thiện bổ sung để khắc phục những bất cập đã được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học.
Đồng thời, trong quá trình Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát tại một số trường ĐH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đối với giáo dục ĐH”, các thành viên Đoàn giám sát và các chuyên gia đã có nhiều ý kiến yêu cầu hoàn thiện quy trình, điều kiện về mở ngành để nâng cao chất lượng đào tạo.
Với lý do trên, ngày 26/4, Bộ GD-ĐT đã thông báo: Tạm dừng việc thẩm định hồ sơ đăng ký mở ngành đối với các trường ĐH, CĐ cho đến khi ban hành quy trình mới.
Riêng đối với hồ sơ đăng ký mở ngành của các trường ĐH, CĐ mới thành lập hoặc nâng cấp, chưa được mở ngành đào tạo ở trình độ tương ứng, Bộ GD-ĐT sẽ thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế tại các trường, nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định, Bộ sẽ giao nhiệm vụ mở ngành cho các trường – bà Hà khẳng định.


Theo Dantri