Thứ hai,  05/12/2022

Trường chính trị Hoàng Văn Thụ: với công tác nghiên cứu khoa học

LSO-Song song với nhiệm vụ giảng dạy, thì việc nghiên cứu khoa học, đi thực tế ở cơ sở giữ một vị trí rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học của giảng viên và học viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học số 03/KH-TCT ngày 26/3/2009, trong năm 2009 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Lạng Sơn luôn duy trì thường xuyên công tác nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế với nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức hội thảo, toạ đàm, viết bài gửi các báo, tạp chí chuyên ngành của địa phương và trung ương, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế cấp khoa, phòng...Cụ thể, Trường đã hoàn thành xuất bản cuốn lịch sử truyền thống “Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 60 năm xây dựng và trưởng thành”, thực hiện 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, trong đó đã nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, xây dựng và bảo vệ thành công đề cương, đề tài khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao...

LSO-Song song với nhiệm vụ giảng dạy, thì việc nghiên cứu khoa học, đi thực tế ở cơ sở giữ một vị trí rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học của giảng viên và học viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học số 03/KH-TCT ngày 26/3/2009, trong năm 2009 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Lạng Sơn luôn duy trì thường xuyên công tác nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế với nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức hội thảo, toạ đàm, viết bài gửi các báo, tạp chí chuyên ngành của địa phương và trung ương, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế cấp khoa, phòng…
Cụ thể, Trường đã hoàn thành xuất bản cuốn lịch sử truyền thống “Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 60 năm xây dựng và trưởng thành”, thực hiện 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, trong đó đã nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, xây dựng và bảo vệ thành công đề cương, đề tài khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Lạng Sơn”.

Trường chính trị Hoàng Văn Thụ hội thảo khoa học về thân thế sự nghiệp của V.I. Lê-nin – Ảnh: Ngọc Danh
Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường và tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi cấp các Trường Chính trị tỉnh, thành phố. Kết quả: 2 giảng viên đạt giải nhất giáo viên dạy giỏi toàn quốc các Trường Chính trị tỉnh, thành phố, 1 giảng viên đạt giải nhất giáo viên dạy giỏi khối các trường chuyên nghiệp của tỉnh, 7 giảng viên đạt giảng viên giỏi cấp trường, 8 người đạt giảng viên dạy giỏi cấp khoa. Chi đoàn thanh niên đã phối hợp với thanh niên Viện Triết học tổ chức hội thảo kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ với chủ đề “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa của Di chúc đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta”.
Trường đã phối hợp với Viện Triết học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức toạ đàm khoa học đề tài cấp Nhà nước: “Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế”. Phối hợp với Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia tổ chức hội thảo đề tài khoa học về “Nhận thức, thái độ, hành vi của cán bộ chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện đối với chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo”. Tổ chức toạ đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nhà Trường và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (20/11/1949 – 20/11/2009).
Tham mưu cho Tỉnh uỷ về xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Xây dựng xong đề án phát triển Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2008 – 2015. Bên cạnh đó, mỗi Khoa, Phòng đểu tổ chức đi thực tế từ 2 -3 đợt trong năm, cán bộ, giảng viên tham gia các cuộc hội thảo, toạ đàm khoa học và gửi báo, tạp chí chuyên ngành của tỉnh và trung ương, tổng số có 66 bài viết cấp trường, 62 bài viết cho báo, đài, tạp chí tỉnh, 4 bài cho các tạp chí trung ương.
Sang năm 2010, toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm là việc nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Hoàng Hiếu